Tumult in DNA: Hoefdraad wil pas na verhoor informatie geven
28 Feb 2020, 17:11
foto


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft De Nationale Assemblee schriftelijk meegedeeld dat hij nu nog geen informatie kan verstrekken over de kasreserve. De bewindsman deelt mee dat hij gehoord wordt in deze zaak. Daarover kan hij nu geen informatie geven. Deze brief van de minister is voorgehouden aan De Nationale Assemblee door voorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Na debatten en een lange schorsing is besloten de vergadering over naturalisatie van Surinamers vandaag voor de tweede keer te verdagen. 

Coalitie én oppositie zijn niet tevreden over de gang van zaken. De Assembleeleden Ingrid Karta-Bink (PL), Edward Belfort (ABOP), Asiskumar Gajadien, Krishna Mathoera (VHP), Carl Breeveld (DOE) en Mahinder Jogi (VHP) hebben geprotesteerd tegen de gang van zaken. Zij vinden dat de minister een loopje neemt met het college. De informatie is nodig voor de samenleving. Mathoera benadrukt dat de koers op hol geslagen is. De minister zou een plan van aanpak sturen naar De Nationale Assemblee. Dit is echter tot nu toe uitgebleven. 

Vicevoorzitter Melvin Bouva en NDP-fractieleider Amzad Abdoel vinden dat De Nationale Assemblee niet ondergeschikt is aan de procureur-generaal. Zij vinden dat de regering verantwoording verschuldigd is aan het college. Ook al wordt de minister gehoord in deze zaak, het ontslaat hem niet van de verplichting om informatie te verschaffen aan de volksvertegenwoordiging. Abdoel merkt op dat indien het nodig is Hoefdraad in een besloten vergadering de informatie verschaft. De minister heeft naast de brief ook statistieken gestuurd naar De Nationale Assemblee, maar de informatie over de kasreserve ontbreekt. 

Gajadien voert aan dat het om een vrij ernstige zaak gaat. Er is geruststelling nodig naar het volk toe. De minister moet de informatie verschaffen op concrete vragen die er gesteld zijn. Gevraagd is aan de regering waarvoor de kasreserve is gebruikt. Breeveld geeft aan dat De Nationale Assemblee in verlegenheid wordt gebracht. De samenleving is ondersteboven en de minister komt niet naar het parlement. Op deze manier kan niet worden omgegaan met De Nationale Assemblee. Aangedrongen wordt om de vergadering te verdagen totdat er informatie wordt gegeven. 

Assembleevoorzitter Simons merkt op dat ook zij niet tevreden is met de antwoorden. Daarom gaat er een brief naar de regering hierover. Zij voert aan dat het werk van het college ook verder moet gaan. Zij is er niet mee eens om het werk van De Nationale Assemblee stilgelegd wordt in afwachting van antwoorden van de regering. Er zijn belangrijke wetten die behandeld moeten worden. De vorige keer heeft ze de vergadering verdaagd omdat er helemaal geen antwoord van de regering was gekomen. Het is geen goede zaak voor het land om het werk van de wetgevende macht ook te stoppen, stelt Simons. De vergadering is geschorst om verder af te stemmen. De oppositie blijft erbij dat de informatie door de regering moet worden verstrekt. 

Gajadien staat erop om in stemming te brengen of de vergadering voortgezet kan worden, ondanks het feit dat de gevraagde informatie niet is gegeven. Simons schorst de vergadering. Na een lange schorsing is uiteindelijk  rond 17.00 uur de vergadering verdaagd. De regering moet, al is het schriftelijk, de verlangde informatie geven aan het college. Gajadien zegt aan Starnieuws dat de stemming niet is gehouden, want er waren geen 26 coalitieleden in de zaal. Daarom is de vergadering volgens hem uiteindelijk verdaagd. 
Advertenties