Stoerdoenerij Gajadien is uit puur eng politiek belang
01 Mar 2018, 02:08
foto


Met walging en afschuw heb ik kennis genomen van de ongepaste wijze waarop het DNA-lid Gajadien meent de president van de Republiek Suriname in 's lands vergaderzaal te mogen bejegenen. En uitgerekend dit lid vraagt herhaaldelijk aan de president om de openbare vergaderingen bij te wonen en als hij er is dan moet hij van dit lid allerlei insinuaties, beledigingen en aantijgingen incasseren. Hiermee pleegt hij een regelrechte aanslag op de lankmoedigheid van deze volkspresident.

Onder andere moet de president van dit lid zijn mandaat teruggeven 'in volksbelang'. Laat het duidelijk zijn dat de hele opvoering van dit lid niets van doen heeft met volksbelang. Waar het om gaat is eigen, eng politiek belang. Meneer Gajadien wil door zijn herhaaldelijke stoerdoenerij tegenover de president zijn positie binnen zijn politiek huis verstevigen om zodoende zijn claim op een ministersstoel in een toekomstige (coalitie)regering meer gewicht te geven. Ook de schouderklopjes van de regisseurs, merendeels in het buitenland, moedigen hem aan tot dit (wan)gedrag.

Voor wat het eerste motief betreft mag hij dat meteen uit zijn hoofd halen, want bij elke activiteit over het vormen van een regeercoalitie zal de NDP cq voorzitter Bouterse de leiding hebben. En deze heeft Gajadien bij een eerdere gelegenheid op dit stuk reeds een afwijzend signaal toegestuurd.

Als 'moraalridder' Gajadien zoveel geeft om het volk, waarom blijft hij dan het salaris bij het ministerie van OWT&C toucheren, terwijl hij de stoep van het gebouw in geen jaren heeft betreden? Dit is toch jatten van het volk? Kennelijk is het onfatsoenlijk verbale optreden van dit lid de hamer van de voorzitter onbewust gepasseerd, door de jaren heen is dit van tijd tot tijd voorgevallen. Maar dat neemt niet weg dat dit lid alsnog tot orde geroepen wordt. Dit om precedenten in de toekomst te voorkomen.

Tijdens de eerstvolgende openbare vergadering dient dit lid in opdracht van de voorzitter zijn woorden gericht aan de president terug te nemen. Doet hij dat niet dan treedt het Huishoudelijk Reglement van DNA op dit stuk in werking. Tenslotte wens ik op te merken dat deze president landelijk enorme ondersteuning geniet van zijn volgelingen en die hebben zich tot nog toe erg tolerant opgesteld, maar... ook tolerantie heeft zijn grenzen.

Mede namens alle NDP-partijstructuren van het district Wanica,
Theodorus L.J. Vishnudatt,
gewezen NDP-parlementarier.
Advertenties