Sapoen opent centrum voor nascholing vrijdag
07 Nov 2011, 17:00
foto


Minister Raymond Sapoen van Onderwijs en Volksontwikkeling zal vrijdag het Centrum voor Nascholing in Suriname (Cenasu) in gebruik nemen. Dit centrum voor permanente nascholing heeft als primair doel het professionaliseren van onderwijsgevenden en niet-onderwijzend personeel van het ministerie.

De opening van Cenasu is een grote stap vooruit in het realiseren van een hoge kwaliteit van ons onderwijs. Kwalitatief onderwijs wordt geleverd door competente en gekwalificeerde leerkrachten. Daarbij zijn goed functionerende ondersteunende diensten onontbeerlijk. Dit zegt de afdeling voorlichting en communicatie van het Minov.

Bezorgdheid
Er heerst een grote mate van bezorgdheid over de dalende kwaliteit van het onderwijs. Dit heeft te maken met het functioneren van de leerkracht en de leerling, de organisatie van de leerstof , de inrichting van de leeromgeving en de mate van onderwijskundig leiderschap.

Volgens onderzoek blijkt dat veel leerkrachten weinig inspanningen verrichten om hun vakkennis op peil te houden. Een geregelde niet vrijblijvende bijscholing is de beste manier om de professionaliteit van het leraarschap op peil te houden. Het Minov zegt dat leerkrachten verplicht zullen worden via een wet op bij- en nascholing mee te werken aan het op peil houden van hun kennis en hun functioneringsniveau. Dit gaat middels een beroepsregistratie en het verplicht halen van creditpoints per jaar. Er zullen hiervoor procedures worden ontwikkeld.

Professionalisering
Om de competenties blijvend te ontwikkelen en actueel te houden en om de kwaliteit op peil te houden is het noodzakelijk om alle direct betrokkenen bij het onderwijsproces te professionaliseren. Het belangrijkste doel van professionalisering is het opleiden van bekwame, mondige en verantwoordelijke burgers die met veel plezier hun werkzaamheden vervullen ten dienste van samenleving.

Het Minov wijst erop dat het fundament gelegd wordt op de basisschool. Leerlingen van de basisschool ontwikkelen hun houding tegenover ‘leren’ al op vroege leeftijd. Wanneer zij op een leerling-gerichte en kind-vriendelijke wijze onderwijs krijgen, zullen zij meer geneigd zijn een positieve houding tegenover ‘leren’ te ontwikkelen.

Verbetering kwaliteit
Het belangrijkste middel om te zorgen voor leerlinggericht en kindvriendelijk onderwijs en effectief onderwijs is het zorg dragen voor goed opgeleide mensen. Daarvoor is er effectief personeel en een fijne leefomgeving met steeds betere omstandigheden nodig.

Professionele ontwikkeling gebeurt door op systematische wijze aandacht te hebben voor de ontwikkeling van capaciteiten van alle betrokkenen bij het onderwijs. Duurzame professionalisering betekent dat er aandacht is voor verankering van het geleerde in de organisatie, op de werkplek en dat de professionaliseringsactiviteiten ingebed zijn, zegt het Minov.


Afd. Informatie & Communicatie Minov

Friday 19 July
Thursday 18 July
Wednesday 17 July