Stevige kanttekeningen op wet toezicht bank- en kredietwezen
20 Oct 2011, 20:00
foto
Centrale Bank van Suriname.


Radjkoemar Randjietsingh (fractieleider Nieuw Front), Chandrikapersad Santokhi (Nieuw Front/VHP), Ruth Wijdenbosch (Nieuw Front/NPS) en Asiskumar Gajadien (Nieuw Front/VHP) hebben vandaag diverse kanttekeningen geplaatst op het wetsontwerp 'toezicht bank- en kredietwezen'. Zij vinden dat de rol van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) te prominent is, met uitschakeling van de regering.

Santokhi merkte op dat in het wetsontwerp zelfs sprake is van speciale wetgeving voor de CBvS, terwijl de wetten van het land ook van toepassing is om de monetaire autoriteit. Santokhi waarschuwde voor klasse justitie, want het strafrecht is op iedereen van toepassing. Op deze manier is er volgens hem sprake van strafuitsluiting.

Vertrouwen
Ruth Wijdenbosch benadrukte dat vertrouwen het sleutelwoord is als het gaat om een bank. Als dat er niet is, kan een bank ten val worden gebracht. Mensen gaan gauw geruchten geloven en dan is het afgelopen met zo een bank. "Alles draait om vertrouwen", zei Wijdenbosch. Zij merkte op dat er strenge eisen worden gesteld aan iedereen bij banken en kredietinstellingen, maar die mist ze als het gaat om de president van CBvS en leden van de raad van commissarissen die door de politiek worden benoemd.

Zij wilde ook weten hoe volgens de wet de aandelen die nu op toonder zijn, moeten worden omgezet op naam. Zij vindt dat dit een onmogelijke taak wordt. Wijdenbosch zegt dat veel buitenlandse missies komen op de CBvS en ook president Gillmore Hoefdraad vaak naar het buitenland is. Zij wilde weten wat dit allemaal het land kost.

Garanties
Randjietsingh en Gajadien hadden het over garanties die gegeven moeten worden aan mensen die hun geld op de bank hebben. Mensen moeten ervan overtuigd zijn dat hun geld veilig is op de bank. Gajadien zei dat transparantie belangrijk is hierbij. "Er is geen openbaarheid van bestuur en ook geen goede anti-corruptiewet".

De assembleeleden willen een betere afbakening hebben van CBvS als toezichthoudend orgaan. De minister van Financiën moet kunnen ingrijpen. Nu is alle macht overgelaten aan de CBvS. De assembleeleden stelden indringende vragen. Rond zeven uur vanavond verdaagde assembleevoorzitter de vergadering tot de tweede week van november. "Dan heeft de regering genoeg tijd om antwoord te geven op de vele vragen", merkte Simons op. Het parlement op 31 oktober beginnen met de behandeling van het Ontwikkelingsplan.