Moestadja introduceert ‘de IDEE-ambtenaar’
08 Aug 2011, 18:30
foto


Na zestig jaar overheidsadministratie is de zoektocht naar het juiste recept voor de zo gewenste hervorming van de publieke sector nog niet ten einde. Activiteiten, instrumenten en procedures gericht op de verbetering van het doeltreffend functioneren van medewerkers binnen de organisatie worden voorbereid.

“De IDEE-ambtenaar zal – waar dat nog niet het geval is – gevormd moeten worden. Integer, Dienstbaar, Efficiënt en Effectief in de uitoefening van het beroep zal hét keurmerk van de Surinaamse ambtenaar moeten worden. Zij die zich nog niet kunnen verenigen met deze grondhouding en performance-stijl zullen helaas plaats moeten maken voor anderen die dat wel willen en kunnen”, zei minister Soewarto Moestadja bij de herdenking van zestig jaar Binnenlandse Zaken, zondag.

Moestadja benadrukte dat de pensioenen van de gewezen ambtenaren ook prioriteit genieten. “Modernisering van de pensioenwetgeving zal in nauwe samenwerking met het ministerie van Financiën worden uitgewerkt. Daarbij zal waarschijnlijk ook het idee van verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 65 jaar worden meegenomen”, stelde Moestadja in het vooruitzicht.

De bewindsman zei dat diverse vernieuwingen zijn gepland om het beleid – en daarmee de dienstverlening – kwalitatief te verbeteren. “We zijn ons ervan bewust dat de dienstverlening van het Centraal Bureau voor Burgerzaken op dit moment niet perfect is, maar er wordt achter de schermen hard gewerkt aan de verbetering hiervan. Jammer genoeg zijn er in de organisatie nog steeds enkele ambtenaren die in de fout gaan en daarmee het hele ministerie in diskrediet brengen. Het klachtenbureau dat wordt ingesteld zal voor deze problematiek wellicht een oplossing moeten betekenen”, zei Moestadja.