27 personen slagen voor cursus 'huwelijksambtenaar'
09 Jul 2011, 04:00
foto
Huwelijksambtenaren met hun certificaat.


27 personen van verschillende religiën hebben de cursus tot huwelijksambtenaar met succes afgerond. Het is de negende keer dat er een getuigschrift wordt uitgereikt. Uitgedost en vol trots namen de ‘nieuwe huwelijksambtenaren’ hun getuigschrift in ontvangst. Dit gebeurde vrijdag in de trouwzaal van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) aan de Jagernath Lachmonstraat. De cursus duurde van 13 tot en met 24 juni.

Cursusleider Lina Black-Pinas is tevreden met het verloop van de cursus. Dat maakte zij ook kenbaar aan de leden. Zij gaf de geslaagden mee betrokken te blijven bij de huwelijken die zij zullen sluiten in hun gemeente. Het is een proces waaraan door hen gewerkt moet worden en dat zij die zo zelfstandig mogelijk moeten voortzetten. De cursus-avonden liepen vaak uit omdat er belangrijke vragen waren die de cursusleider naar tevredenheid wilde beantwoorden.

Waarnemend directeur van het CBB, John Sahari, zei dat het hun taak is mensen te bemoedigen om te trouwen en het geloof in het huwelijk niet op te geven. Hij onderkent dat de te vervullen rol niet eenvoudig is.
Volgens Ajai Moensi, directeur van het Binnenlandse Zaken, zijn er vanaf 2004 ruim 270 personen met goed gevolg opgeleid. Het adviseren van bruidsparen en de na te leven wettelijke procedures komen volledig tot uiting in deze cursus. Daarom voldoet deze aan de wettelijke vereisten.

Moensi ziet graag dat er na evaluatie door Binnenlandse Zaken meer diepgang komt in deze training. Dit naar aanleiding van de veel gestelde vragen tijdens de cursus. Ook geeft hij aan dat deze mijlpaal alleen bereikt is door inzet van docent en participant.
Het is de bedoeling drie cursussen te draaien voor dit jaar. Als alles volgens plan verloopt, zal de tweede eind september aanvangen.

Anglia Godeken

Tuesday 25 June
Monday 24 June
Sunday 23 June
Saturday 22 June