Geen goede toekomst zonder goede leiders
09 Sep, 10:49
foto


Als wij de huidige Surinaamse sociaal en economische situatie/- recessie nader bekijken, dan is het te concluderen dat de kiezers zich vaker beet laten nemen door o.a. vele leuzen, beloftes en presentjes, die haast geen realiteit zijn geworden en nog minder zijn uitgevoerd. Enkele leuzen ter herinnering: No spang, NPK e tang en APB, Arron Premier Baka. ( NPK 2) Lit a faja (NPS), Wees gerust, alles komt terecht (NPS, Jopie Pengel). Voorts : No pran was’ was’ godo ondro mi swiet swiet sapatia bong (Eddy Bruma/PNR); wat betekent Plant geen bijennest onder mijn zoete sapotille boom. Als je nooit hebt gedaan, doe het dan een keertje en stem op de HPP (Panalall Parmessar). In 1987 na de staatsgreep waren de leuzen: Dát is dát ding en stem frontaal, wij allemaal. Populaire leuzen tijdens de revolutie waren: Mek deng kong, we waktie ding ( Laat ze komen, we wachten op hun) en tidé, tamara we stré go moro fara!


Door al de wervelende leuzen hebben vele kiezers zich laten pakken en misleiden, waardoor velen bekaaid er vanaf zijn gekomen. De toenmalige, alsook de huidige politieke leiders hebben weinig kundig leiderschap getoond. Toen en nog steeds worden leiders en politici gekozen op grond van de gouden bergen, die zij het volk beloofden/beloven. Er werd en wordt niet en nauwelijks gekeken naar het karakter, daadkracht en naar de staat van dienst, opleiding, capaciteit enz. Aan de vruchten herkent men de boom is hier goed van te pas!

Het is een voldongen feit, dat zonder een goede – en integere leiderschap er geen goede toekomst zal zijn voor ons gezegend land! Het moet een eyeopener zijn dat wij als oprechte Surinamers ons niet moeten blindstaren aan de vele gedane loze beloftes door welke politieke organisatie dan ook. Voor ons allen moet het een les zijn, dat we in de toekomst heel zorgvuldig moeten zijn bij het kiezen van onze leiders en volksvertegenwoordigers. Het is tevens geboden dat men wel enigszins moet kijken naar het partijprogramma en naar de realiseerbaarheid daarvan.

Wij als oprechte Surinamers moeten ervoor zorgen dat ons land wederom geordend dient te worden en dat eerst begonnen moet worden in de partijen en met de politieke leiders.

De kiezer moet nuchter en bewust denken om te kiezen voor leiders die in staat zijn het land tot ontwikkeling en tot grotere hoogte te brengen. Aan populistische projecten en beloftes heeft het volk geen boodschap aan. Het volk wil weten hoe er een eind zal worden gebracht aan de huidige sociaal -financiële en economische crisis, aan de armoede, aan de toegenomen criminaliteit en aan de heersende recessie!

Roy Harpal

Thursday 12 December
Wednesday 11 December