Hooglandrijst moet tekort in Kwamalasumutu vervangen
08 Sep, 20:42
foto
Bewoners van Kwamalasemutu in Zuid-Suriname bezig met bewerking van de grond voor pilotproject hooglandrijst.


In het Inheemse dorp Kwamalasemutu in Zuid-Suriname is eind augustus een pilotproject gestart voor trainen en planten van hooglandrijst. Aangezien de dorpen in het zuiden elk jaar met een structureel tekort aan voedsel kampen, omdat hun cassaveaanplant door draagmieren wordt aangevreten, heeft districtscommissaris (dc) Theresia Cirino gemeend dit probleem enigszins aan te pakken door de lokale bewoners alternatieve landbouwmethoden te laten aanleren. Aangezien het ook reeds lang een wens is van de bewoners om hoogland rijst te leren planten, waren zij zeer verheugd met dit initiatief. 

De dc heeft de stichting Ana Makandie, onder leiding van Johannes Tojo, bereid gevonden om hun kennis en ervaring bij het succesvolle project in Paamakagebied met de bewoners van Kwamalasemutu te komen delen. Het doel van dit bezoek was om de mensen skills aan te leren en een bewustwordingsproces op gang te brengen betreffende rijstteelt. Gestart is met een groep van 13 personen die zeer enthousiast waren. Tojo heeft de mensen getraind in het opzetten van een demonstratieplot voor hooglandrijst. 

De training bevatte zowel een theoretisch als praktisch deel. Ze zijn getraind in grondbewerking en -egalisering, ploegen, bemesten met meststoffen en inzaai van rijstzaden. De deelnemers waren zichtbaar betrokken bij dit project en hebben zich erg ingezet bij deze eerste fase van het traject. De dc hoopt met deze training uiteindelijk een stuk duurzaam voedselzekerheid, voedselveiligheid en ook ondernemerschap hiermee te stimuleren. Het uiteindelijke doel is ook om ook de andere dorpen in dit bestuursressort te trainen in deze voor hen nieuwe landbouw methode.

Wednesday 11 December
Tuesday 10 December
Monday 09 December