China traint 972 Surinamers; 514 zijn vrouw
08 Sep, 00:02
foto
Ambassadeur Liu Quan van de Volksrepubliek China. (Foto: Ranu Abhelakh)


Vanaf 2016 tot nog toe hebben 972 Surinaamse ambtenaren en professionals een korte training of seminar in China gevolgd. “Hiertussen zitten 514 vrouwen, gelijk aan ongeveer 53% van het totaal getrainde Surinamers”, zegt ambassadeur Liu Quan van de Volksrepubliek China aan Starnieuws. Hij moedigt alle Surinamers aan om gebruik te maken van de Chinese trainingsfaciliteiten op tal van gebieden.

Als het grootste ontwikkelingsland committeert China zich aan de versterking van de zuid-zuid samenwerking en helpt partnerlanden met hun capaciteitsversterking. Suriname krijgt naast 20 studiebeurzen, 415 trainingen en seminars ook 6 bilaterale trainingen voor het studiejaar 2019-2020. De afgelopen twee jaren zijn de kortlopende cursussen erg in trek bij de Surinamers. Hoewel het een overheidsprogramma betreft tussen China en Suriname, staan de trainingen open voor alle Surinamers - niet alleen ambtenaren, benadrukt de ambassadeur.

De overheid stuurt ons de recommandaties van functionarissen die zij geschikt acht om de training te volgen, legt hij uit. “En personen uit de private sector kunnen zich persoonlijk wenden tot het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten (BOS) om na te gaan of er een geschikte training voor hen is.”

Liu gaat door de lijst met de 415 trainingen en noemt enkele die buiten de overheidssfeer vallen. “Ze zijn niet allemaal op overheidsfunctionarissen gericht. Er zitten seminars en trainingen hiertussen die bestemd zijn voor academici, specifieke beroepsgroepen als medici, studenten, landbouwers, vrouwen in rurale gebieden, sporters, journalisten, etc.”

In 2014 zegde Chinese president Xi Jinping jaarlijks 6.000 overheidsbeurzen en 6.000 korte termijntrainingen toe aan landen in Latijns-Amerika en de Caribische regio voor een periode van 5 jaren. Het capaciteitsversterkingsprogramma startte in januari 2015 en loopt tot 2020, zegt Liu. En in 2015 kondigde Xi in de Verenigde Naties ook het plan aan om in 5 jaren ongeveer 30.000 vrouwen te trainen. “We hebben tot dusver al 20.000 vrouwen wereldwijd getraind als onderdeel van de duurzame ontwikkelingsdoelen gericht op gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes.”

Geen vakantie
China ziet graag dat meer Surinamers uit verschillende disciplines gebruik maken van de trainingen. De korte termijntrainingen zijn geen vakanties, merkt hij op. “Het zijn geen plezierreizen en dit heb ik meerdere malen benadrukt in gesprekken met het Ministerie van Buitenlandse Zaken”, zegt Liu. Er moet daarom streng gelet worden bij de selectie van kandidaten, “zodat de juiste personen in aanmerking komen”.

De diplomaat legt uit dat het project gericht is om de ontwikkelingssamenwerking op het gebied van human resources te versterken. De trainingsperiode van 3 tot 5 weken in China worden ingevuld door studie en veldbezoeken aan instituten en bedrijven. “Men kan de kennis en/of apparatuur in de praktijk zien, leren over de nieuwste ontwikkelingen in China of aan informatie uitwisseling doen.” Hiernaast krijgen de participanten ook rondleidingen in het land om de topbezienswaardigheden van dichtbij te zien, als onderdeel van de culturele uitwisseling.

De lijst met trainingen wordt doorgaans al in maart van elk jaar beschikbaar gesteld. Dit jaar ontving de ambassade de lijst pas in juli. Het trainingsprogramma is jarenlang een project van het Chinese Ministerie van Handel geweest. Door enkele overheidshervormingen van het jaar, kwam het project in handen van het nieuwe overheidsorgaan China International Development Cooperation Agency. Het bureau gaat over de ontwikkelingssamenwerking met partners.

First-come, first-served
Via de Chinese ambassade krijgen de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs Wetenschap en Cultuur  jaarlijks de lijst om lokaal verder te verspreiden. Belangstellenden kunnen deze inzien bij BOS en daar hun aanvraag indienen. Kandidaten moeten voldoen aan de trainingsvoorwaarden en selectieprocedures. Verder hanteert China het principe van ‘first-come, first-served’. De eerste selectie wordt door BOS gedaan, waarna de namenlijst wordt verstuurd naar de ambassade voor doorgeleiding naar Beijing waar de uiteindelijke beslissing valt.

Overzicht aantal Surinamers die een studie of training in China volgden:
2012 - 17
2013 - 28
2014 - 38
2015 - 84
2016 - 95
2017 - 385
2018 - 420

Wednesday 11 December
Tuesday 10 December
Monday 09 December