Chronische pijn: Wereld Fysiotherapie Dag 2019
08 Sep, 02:43
foto


Het is vandaag, 8 september, Wereld Fysiotherapie Dag. Het thema voor 2019 is chronische pijn. Menigeen wordt hiermee geconfronteerd en wereldwijd zorgt het voor ongerief en arbeidsongeschiktheid. Dat zorgt weer voor verminderde productie en lastige sociaal-maatschappelijke situaties.

Vanaf 1996 wordt deze dag herdacht door lidlanden aangesloten bij de World Confederation for Physical Therapy (WCPT). De Surinaamse Vereniging voor Fysiotherapie (SVF) is sinds 1974 lid van de WCPT en wil in ieder geval aangeven dat chronische pijn ook haar aandacht heeft. Er lopen, zitten en liggen genoeg personen in ons land die klagen over een pijn die al langer dan drie maanden aanwezig is. Dat is haast een gewone zaak geworden, omdat men vaak denkt dat er niets aan te doen is. Afhankelijk van de ernst en de oorzaak hiervan, is het altijd raadzaam om samen met uw behandelende huisarts of specialist, naar oplossingen te zoeken. Het hoeft dus helemaal niet zo te zijn dat u de rest van uw leven maar aan de medicatie moet blijven. Of ermee moet leren leven! Indien fysiotherapie volgens u gewenst is, maak het dan ook bespreekbaar. Het is ook allang mogelijk om zonder verwijzing direct een afspraak te maken bij de fysiotherapeut. Soms is het in geval u werkt voor een bedrijf wel weer nodig een garantiebrief via de bedrijfsarts te ontvangen.

Chronische pijn dient geen biologisch doel, omdat het niet gekoppeld is aan weefselschade of het risico hierop. In de praktijk komt het er wel op neer dat mensen pijn hebben. Dit schijnt een overgevoelige reactie van het lichaam te zijn door eerder waargenomen gevaar. Statistieken tonen aan dat Lage Rugpijn meer beperkingen veroorzaakt dan elke andere aandoening. Wie heeft niet een keertje last van rugpijn gehad? Slechts 1-5% van Lage Rugpijn wordt echter veroorzaakt door een ernstige ziekte of aandoening. Wanneer mensen voor langere tijd geconfronteerd raken met pijn kunnen ze problemen hebben om te participeren in de maatschappij. Wat ook bekend is, is dat mensen vaak ook een ‘pijngedrag’ gaan vertonen. Er wordt al heel snel aangehaald dat ze iets niet kunnen, willen of mogen doen vanwege de pijn.

Bij de fysiotherapeut kan iemand met chronische pijn na onderzoek een behandelplan aangeboden krijgen specifiek voor diens klachtenpatroon. De mensen ontwikkelen vaardigheden voor pijnmanagement. Ook bij chronische pijn zal beweging horen en de fysiotherapeut heeft de nodige expertise om begeleiding hierin te geven. Wij beogen natuurlijk dat de hulpvrager zowel fysiek als mentaal weer actief deelneemt in de maatschappij. Desnoods op een aangepast niveau. Uiteindelijk gaat het erom dat de kwaliteit van leven wordt verbeterd.

De Surinaamse Vereniging voor Fysiotherapie
pdf-icon.gif chronische_pijn.jpg                

Wednesday 11 December
Tuesday 10 December
Monday 09 December