Simons: Dit moet een keertje ophouden
14 Aug, 02:48
foto
Uitnodiging met agenda die gestuurd is naar de Assembleeleden.


Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons antwoordt op vragen van Starnieuws dat de leden op een behoorlijke wijze zaterdag een uitnodiging gekregen hebben voor de vergadering van dinsdag. In de mail is de agenda van de vergadering vermeld. De ontwerpwetten over het instellen van het Woningbouwfonds en het Garantiefonds zouden worden behandeld in een openbare vergadering. Een uur en een kwartier na de aanvangstijd was er echter nog geen quorum om rechtsgeldig te kunnen vergaderen. Simons heeft de bijeenkomst geopend en zich verontschuldigt tegenover de regering. "Dit moet een keertje ophouden".  

Na het voorlezen van de presentielijst is de bijeenkomst gesloten met de mededeling dat de vergadering mogelijk donderdag weer wordt uitgeschreven. De oppositieleden hadden de presentielijst niet getekend, terwijl enkele coalitieleden laat zouden komen en anderen niets van zich hebben laten horen. Assembleelid Asiskumar Gajadien, waarnemend fractieleider van de VHP, zegt aan Starnieuws dat de vergadering niet op een rechtmatige wijze is uitgeschreven. In het Ordereglement van De Nationale Assemblee staat dat 48 uur vóór de vergadering de leden schriftelijk moeten worden geconvoceerd. Hij merkt op dat al een keer een uitzondering is gemaakt om op basis van een mail te vergaderen. "Als de vergadering door zou gaan, zouden wij hier een punt van maken. Ook de handelingen van de openbare commissievergadering waren pas een uur vóór de vergadering beschikbaar. Hierdoor was er ook weinig voorbereidingstijd," voert Gajadien aan. 


Assembleevoorzitter Simons: “Regering, mijn verontschuldigingen, maar dit moet ook een keertje ophouden”. (Beeld: DNA)

Simons geeft aan dat oppositieleden ook gereageerd hebben op de uitnodiging die via de mail is gegaan. Zij hebben aangegeven aanwezig te zullen zijn. De Assembleevoorzitter informeert dat niet een gewone mail is gegaan naar de leden, maar de gebruikelijke convocatie van de griffier via de agenda van de voorzitter. Meestal is er ook een gescande convocatie met de handtekening van de griffier eraan gehecht. Dat is deze keer niet gebeurd. De formele convocatie is dinsdag gemaild naar de leden. "Ze moeten dus de toevallige omstandigheid dat de griffier de gescande convocatie niet had aangehecht niet als reden opgeven om de presentielijst niet te tekenen," stelt Simons. 

Thursday 12 December
Wednesday 11 December