Noersalim op Ied-Ul-Adha: Zelfbedrog voorkomen
12 Aug, 00:03
foto
Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken samen met belijders van het islam in Nickerie.(Foto: Biza via NII)


Uit vrees voor God en het Laatste Oordeel, kunnen mensen goed en kwaad onderscheiden, hun eigen daden beoordelen en zelfbedrog voorkomen. Geloven en het geloof in daden omzetten zijn daarbij onverbrekelijk met elkaar verbonden. Zo luidt de boodschap van minister Mike Noersalim ter gelegenheid van Ied-Ul-Adha. "Belangrijk zijn tevens geloof in de doctrine van de eenheid van God, dankbaarheid jegens God, respect voor het eigen geloof, vertrouwen in God, en standvastigheid bij beproevingen."

De minister van Binnenlandse Zaken heeft zijn Ied-Ul-Adha-boodschap uitgesproken op de Al Anshorschool in het district Nickerie, dat zijn 140-jarig bestaan herdenkt. "Id-Ul-Adha herinnert ons aan de deugden en de waarden en normen die voor onze omgang met de medemens van belang zijn: vertrouwen, opofferingsgezindheid, moed, gastvrijheid, naastenliefde, vergevingsgezindheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, vredelievendheid, edelmoedigheid en geduld," gaat Noersalim door met de boodschap van de regering.

De islam benadrukt daarnaast loyaliteit aan de geloofsgemeenschap, kameraadschap, vrijgevigheid zonder onderscheid des persoons maar ook zonder verkwisting. Het zou van zelfbedrog getuigen wanneer wij alleen maar over die deugden zouden praten, zegt Noersalim via het Nationaal Informatie Instituut. Evenals de geloofsleer van de islam dienen wij ons die deugden te verinnerlijken en dagelijks in gedrag om te zetten. Want, welk zin of nut heeft het om over naastenliefde en opofferingsgezindheid te praten wanneer er geen gedrag daaraan wordt verbonden?

Noersalim denkt dat met de morele vorming die in het verhaal van Id-Ul-Adha besloten ligt, "wij als Ummah dit land verder kunnen helpen ontwikkelen tot een natie waarbij de verschillende bevolkingsgroepen, ongeacht etniciteit, cultuur of godsdienst in welzijn en welbevinden met elkaar samenleven." Vandaag vieren de moslims het Ied-Ul-Adha of offerfeest.

Friday 22 November
Thursday 21 November
Wednesday 20 November