SAIL en Cevihas moeten alle achterstanden inlopen
11 Aug, 08:34
foto
Minister Rabin Parmessar in gesprek met directies en raad van commissarissen van Sail en Cevihas. (Foto: LVV/NII)


Minister Rabin Paramessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft zaterdag een onderhoud gehad met de leiding van de staatsbedrijven American Industries Limited (SAIL) en van de Centrale voor Vissershavens in Suriname (Cevihas). De bewindsman vroeg aan beide bedrijven om vóór eind van het jaar alle achterstanden in te lopen en de bedrijfsverslagen zo snel als mogelijk op te sturen.

De minister achtte het van belang om samen met deze twee Surinaamse Staatsbedrijven die onder zijn ministerie vallen, van gedachten te wisselen over hun bedrijfsvoering. Vanuit beide bedrijven zijn er enkele vraagstukken aan de minister voorgelegd, waarvoor dringende oplossingen gewenst zijn. LVV meldt dat het om een regulier onderhoud ging. 

Parmessar deed een beroep op beide zusterondernemingen om de onderlinge communicatie goed opgang te brengen en waar nodig elkaar te ondersteunen om zodoende het verdienkapitaal voor de staat Suriname te vergroten. Aan de bedrijven is ook gevraagd naar alternatieven te zoeken om hun bedrijfsvoering uit te breiden.