HVB: Hervorming en geen etnische politiekvoering
10 Aug, 08:47
foto
De Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) heeft woensdag het partijcentrum te Mariënburg in gebruik genomen. (Foto: HVB)


Raymond Sapoen, politiek leider van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB), vindt dat er geen politieke bundeling moet komen op basis van etniciteit. "Het antwoord op onze stagnerende ontwikkeling is geen etnische samenbundeling zoals dat door bepaalde politieke partijen in aanloop naar de verkiezingen wordt aangegrepen, maar hervorming. En deze maatschappelijke en economische hervorming gaat dwars door politieke scheidslijnen en overstijgt enge partijpolitieke belangen", zei Sapoen bij de ingebruikname van het partijcentrum te Mariënburg. Politieke partijen moeten antwoord geven op de complexe vraagstukken waarmee het land worstelt en zich niet op de borst slaan en verwijzen naar hun etnische achterban.

Sapoen verwees naar de opkomende samenbundeling van Javaans georiënteerde partijen in het kader van de viering van 129 jaar Javaanse immigratie in Suriname. "De HVB is nooit tegenstander van samenwerking en stimuleert deze zelfs, maar het ligt niet in onze aard om slechts en alleen op basis van etniciteit politieke samenwerkingen aan te gaan. Daarvoor zijn gedeelde waarden zoals integriteit, transparantie, vrijheid en democratie veel belangrijker in onze missie", stelde Sapoen.

HVB-voorzitter Mike Noersalim bestempelde de zogenaamde Javaanse samenbundeling als de bende van drie die probeert de strijd aan te binden tegen Sapoen. "Maar ze maken een vergissing. Ze denken dat de HVB alleen van Sapoen is, maar intussen is de beweging uitgegroeid tot een grote volkspartij die dwars door etnische en religieuze scheidslijnen haar bijdrage levert in landsbelang. We laten ons niet ophouden door lang vergane politieke glorie en moeten nu juist op weg naar 130 jaar Javaanse immigratie jonge en deskundige nazaten van Javaanse komaf de kans geven zich ten volle te ontplooien", sneerde de partijvoorzitter.