Landbouwers moeten producten registeren
21 Jul, 06:36
foto
Swami Girdhari, secretaris van de VEAPS.


Boeren die agrarische producten leveren aan exporteurs van landbouwgewassen, worden vanaf komende week getraind in Good Agriculture Practice (GAP). Na de training krijgen de boeren allemaal een producentencode van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De code van de boeren zullen de exporteurs voor de traceerbaarheid plaatsen op de verpakking van de exportlading.

LVV gaat er hard tegen aan om te voorkomen dat Suriname zijn afzetmarkt in de Europese Unie (EU) kwijtraakt. De EU voert vanaf september verscherpte regels in voor importen van landbouwgewassen die de lidlanden binnenkomen. Suriname exporteert op weekbasis bijna 60 ton landbouwgewassen naar voornamelijk Nederland. Daarvan is 40% sopropo die is geplaatst op de lijst van 39 hoge risico planten die verboden zijn voor import in de EU.


Swami Girdhari, secretaris van de Vereniging Exporteurs Agrarische Producten Suriname (VEAPS) benadrukt dat de verscherpte EU-regels niets te maken hebben met eventuele hoge concentraties pesticiden en chemicaliën in de gewassen. "Het gaat hier om insecten waaronder de Thrips Palmi en eitjes die voorkomen in de ribbels van de sopropo." Hij legt uit dat bij hoge concentraties pesticiden en chemicaliën, de lading wordt vernietigd door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. "Exporteurs maken zich hieraan niet schuldig, anders verliezen ze heel veel aan geld. Immers bij het afkeuren en vernietigen van hun lading, is de exporteur de persoon die verlies lijdt."

LVV is de afgelopen week intensief bezig geweest met de exporteurs van landbouwproducten. Afgesproken is dat exporteurs geen producten meer zullen kopen van boeren die geen productencode hebben. Boeren die een productencode hebben, moeten een databank aanleggen. Zo zullen ze moeten bijhouden welke middelen ze hebben gebruikt voor hun gewassen, hoe ze hebben geoogst, wat ze aan welke exporteurs hebben verkocht, hoe en in welke doos ze hun producten hebben verpakt. "Het gaat om de traceerbaarheid," zegt Girdhari. In geval van ziekten en plagen, is het dan gemakkelijk te traceren vanwaar het product komt en kunnen direct maatregelen worden getroffen om deze ziekten en plagen te bestrijden.

Exporteurs hebben ook een exporteurscode. Als exporteurs producten afnemen van boeren die niet over een productencode beschikken, riskeren ze intrekking van hun exporteurscode. LVV was in de begin jaren 2000 al begonnen met de GAP-registratie, maar deze dataverzameling is door de jaren heen verwaterd en zelfs helemaal weggevallen bij veel bedrijven. Sommige exporteurs hebben op eigen kosten de GAP-certificering gedaan voor hun bedrijven.

De GAP-training van zo'n 200 boeren wordt in eerste instantie gefinancierd door het ministerie van LVV, weet Girdhari te vertellen. De training zal enkele weken in beslag nemen. Girdhari is blij met de aanpak die ertoe moet leiden dat Suriname zijn moeizaam verworven marktaandeel in de EU niet kwijtraakt. Hij zegt dat het gaat om duurzame agrarische producten op de markt te brengen waarbij de voedselveiligheid is gegarandeerd. Hij is zich bewust van de kritiek dat de exporteurs en landbouwers alleen aan voedselveiligheid denken als het om de buitenlandse markt gaat."Op dit moment gaat het om training van de boeren die voor de export leveren. In de volgende fase zullen de andere boeren die leveren voor de lokale markt ook worden getraind om voedselveilige gewassen te leveren."


Saturday 14 December
Friday 13 December
Thursday 12 December