Reactie op: Relativeren is een deugd
15 Jul, 17:31
foto


Dat mijn ingezonden stuk 'stemmen kopen met voedselpakketten' een diepe minachting is voor een bepaald deel van onze multi-etnische samenleving en tevens een miskenning van de sociale nood waarin deze en andere medeburgers verkeren, is verre van de waarheid. Juist, de voedselpakkettenservice van president Bouterse is een diepe minachting voor de kerkgemeenschappen. 

Ik heb eerder aangegeven dat de samenleving tot bedelaar wordt gemaakt om daarna haar te voorzien van voedsel. Met pakketten ontneem je de trots, de waardigheid en het respect van deze mensen. Hoe mooi zou het niet zijn als je de mensen leert, zelf vissen te vangen. Geef ze de hengels, de tools om zelfvoorzienend te zijn in hun dagelijkse behoeften, maak ze niet afhankelijk van overheid.

We kunnen ons nog goed heugen dat Bouterse, de samenleving als stemvee heeft gebruikt bij de verkiezingen van 2015 door de Bazokaart met veel fanfare te introduceren. We weten allemaal dat na een jaar, het sociaal-akkoord tot een fiasco is uitgelopen. En de samenleving nu weer als stemvee gebruiken door gratis voedselpakketten te verstrekken is een verfoeilijke neergang van onze beschaving. 

De heer Theo Vishnudatt geeft ruiterlijk toe dat er grote sociale nood heerst onder de samenleving en dat Bouterse door moet gaan met zijn voedselpakkettenservice. Er heerst grote armoede onder de samenleving, anders zou men geen gratis voedselpakketten verstrekken. Heer Vishnudatt, gaat u zelf de geschiedenis goed na dat elke keer als Bouterse aan de macht komt, wij te maken hebben met een financieel-economische ramp. Dit kunt u zeer zeker niet relativeren, want het is een voldongen feit.

Met de woorden ‘financieel-economische ramp' heb ik antwoord gegeven op het beleid van regering-Bouterse. Wat Bouterse en zijn NDP in bijkans 23 jaar gepresteerd hebben, is ons bekend. Als je in 9 jaar meer dan 65 ministers hebt gereshuffeld, spreekt dat boekdelen over het beleid van regering Bouterse. Dan wil ik het niet hebben over de periode 1980-1987. In die periode zijn meer dan 100 gereshuffeld. 

De heer Vishnudatt, kraakt de zogenaamde oude politiek af maar heeft geen probleem als Bouterse met zijn zogenaamde ‘nieuwe politiek’ de marrons en inheemsen als stemvee gebruikt, middels de introductie van de voedselpakketten service. Voor de heer Vishnudatt ‘neks no fout’ als Bouterse gratis voedselpakketten uitdeelt. 

Ik weet niet of de VHP zich schuldig heeft gemaakt aan gratis verstrekken van voedselpakketten. In elk geval de nieuwe VHP, weliswaar 70 jaar, maar jong van geest, deelt geen voedselpakketten uit. De VHP vindt dat armoedebestrijding anders moet, alle initiatieven die leiden tot het lenigen van de noden van het volk wordt toegejuicht. De VHP zet zich in voor duurzame armoedebestrijding. 

Het is een grove leugen dat de VHP eind jaren ‘70 van de vorige eeuw in een hachelijke situatie verkeerde en het is eveneens een grove leugen dat het zogenaamde verlossende salvo op 25 februari 1980, een periode van herstel  binnen de gelederen van de VHP werd ingeluid. Zoals de samenleving nu afhankelijk is van de politicus Bouterse, was de VHP niet afhankelijk van couppleger Bouterse. 

Bouterse en zijn mede coupplegers hebben dood en verderf gezaaid in Suriname met hun staatsgreep. Dankzij de inspanning van de legendarische leider, wijlen VHP voorzitter, de heer Jagernath Lachmon, is Suriname gevrijwaard gebleven van grote ellende. Ik wil de heer Theo Vishnudatt, adviseren om het Jubileumboek 70 jaar VHP te lezen, dan zal hij zeker tot inkeer komen. 

Een korte reactie op het artikel 'Omkoperij en voedselpakketten' van de heer Roy Harpal. De heer Roy Harpal, stelt dat allerlei omkoperijen in Suriname en ook in veel landen, vooral in de derdewereldlanden welig tieren. Daar ben ik volkomen mee eens met hem. Dat traditionele partijen zich schuldig hebben gemaakt aan omkoperij is mij niet bekend. 
Hij stelt verder dat tijdens het bewind van de PNP-VHP regering, oud-minister van Districtsbestuur en Decentralisatie, Ir. Cyril Ramkisor, (VHP) ook veel schenkingen heeft gedaan, vooral aan de Marron-gemeenschap. Dat is mij ook niet bekend, dus daarop kan ik ook niet reageren. Maar omkoperij is niet goed te praten. In elk geval, de nieuwe VHP, jong van geest, maakt zich niet schuldig aan omkoperij. 

Idris Naipal

Thursday 12 December
Wednesday 11 December