Suriname en Frankrijk willen grensgebied verder ontwikkelen
14 Jul, 14:46
foto
Vicepresident Ashwin Adhin en de Franse ambassadeur Antoine Joly brengen een toast uit ter gelegenheid van de Franse Nationale Dag. (Foto: Ranu Abhelakh)


De Surinaamse regering is vastbesloten om een spoedig overeenstemming te bereiken over de verdere ontwikkeling van het Marowijne-Lawa gebied, zegt vicepresident Ashwin Adhin. Hij kondigde aan dat “een regeringsdelegatie op hoog niveau in de zeer nabije toekomst naar Parijs zal reizen”. 

Adhin sprak zaterdagavond op de receptie van Frankrijk ter gelegenheid van Quatorze Juillet, de Franse Nationale Dag. “Mi e agri nanga ju- a liba na fu tja esigro gi den Srananman nanga Fransman” stelde hij en voegde eraan toe dat de Marowijnerivier de basis is voor de ontwikkeling voor beide volkeren, tevens ook de erfenis is die ons vele generaties terug en in de toekomst diepgaand verbindt. Tegen deze achtergrond verklaarde de vicepresident de onwrikbare politieke wil van de regering om samen te werken. Dit in de geest van goed nabuurschap om te zorgen voor duurzame ontwikkeling voor op de eerste plaats de bewoners in dit gebied. 

De regering heeft onlangs een nationale taskforce opgericht, als resultaat van bilateraal overleg tussen de ministers van Buitenlandse Zaken en respectievelijk Franse Overzeese gebieden, gaf Adhin aan. “Deze taskforce zal als een prioriteit de grensoverschrijdende uitdagingen waarmee wij worden geconfronteerd op het gebied van milieu, veiligheid en zekerheid gezamenlijk aanpakken en alternatieven voor de verbetering van de kwaliteit van het leven van onze inwoners van de respectieve rivieroevers bespreken.” 

Geen grens maar verbinding
De Franse ambassadeur Antoine Joly stelde dat de Marowijnerivier geen grens is, maar een verbinding. De bevolking aan beide zijde verdient bescherming. “We moeten morgen een springplank vormen voor de ontwikkeling van de twee oevers, een plaats van buitengewoon toerisme, een duik in de culturele diversiteit van een unieke omgeving in de wereld.” 
De vicepresident ging een stapje verder en stelde dat Suriname en Frankrijk een uitstekende gelegenheid hebben om industriële en stedelijke centra in het stroomgebied van de Marowijne - Lawa te ontwikkelen. “Het is van wezenlijk belang met het oog op de snelle bevolkingsgroei. We hebben scholen nodig, we hebben banen nodig, we hebben gemeenschapscentra nodig en dit kan alleen bilateraal worden bereikt.” De samenwerking in de gezondheidssector heeft volgens hem het beste praktijkmodel opgeleverd om het gebied langs de grensrivier malaria-vrij te maken.

Diversiteit
Adhin alsook de Franse ambassadeur Antoine Joly blikten beiden terug op tal van andere samenwerkingsverbanden tussen Suriname en Frankrijk. Joly focuste zich op de diversiteit van de verschillende gebieden, zoals terug te zien in dit partnerschap. Hij haalde het voorbeeld aan van water, elektriciteit en gezondheid met hulp van de Franse Ontwikkelingsbank. Verder Invitroplants als landbouwproject, uitvoering van de nieuwe veerboot in de transportsector en “toerisme, sport, cultuur en vele andere gebieden, die allemaal ondersteund kunnen worden door Europese fondsen die zijn toegewijd aan de regionale samenwerking van Frans Guyana”.

Joly stond ook stil bij milieu diversiteit en sprak over het Guyanaschild, dat Frans-Guyana, Suriname en Guyana delen. Het biedt een unieke biodiversiteit die over de hele wereld wordt bedreigd. Hij juicht de samenwerking van de natuurreservaten toe in de drie buurlanden en riep op om de krachten te bundelen, “om dit unieke erfgoed te redden. Laten we samen vechten tegen het kwikgebruik voor een verstandige en duurzame exploitatie van onze bossen.”

Rol te spelen
Surinames committering om zijn bosbedekking te respecteren, heeft volgens Joly een kostprijs en moet in aanmerking worden genomen. “We hebben allemaal een rol te spelen”. Het is een noodzaak dat iedereen dezelfde doelen deelt en nastreeft. Hij denkt dan in het bijzonder aan de belangrijkste partners van Suriname; volgens hem de Europese Unie, uiteraard Frankrijk, maar ook aan de Brazilië, China, India en de Verenigde Staten van Amerika.

De Franse diplomaat sprak ook over diversiteit van de wereld. Er zijn wereldwijde vraagstukken, als dreiging van klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, onrechtvaardigheden van een internationaal economisch en financieel systeem, die opgelost kunnen worden door een collectieve inspanning. Onze wereld gaat niet in de goede richting, merkte Joly op en schetste onder meer het volgende beeld. 

Frankrijk rekent op Suriname
Landen strijden hard voor winst en populisme ondermijnt de instellingen en mechanismen voor collectieve actie. Democratische ruimte krimpt en ongelijkheden worden groter. Militaire uitgaven groeien snel terwijl de begroting van de Verenigde Naties wordt verlaagd. Internationale regels, in het bijzonder de mensenrechten, worden buiten beschouwing gelaten. “Frankrijk deelt de verscheidenheid van deze uitdagingen met Suriname, of ze nu wereldwijd of regionaal zijn en Frankrijk weet dat het op Suriname kan rekenen om ze aan te pakken.”

Frankrijk herdenkt de bestorming van de Bastille-gevangenis op 14 juli 1789, waarmee de Franse Revolutie begon. De Fransen herdenken sinds 1880 Quatorze Juillet als een feestdag met in de ochtenduren de officiële militaire parade op de Champs-Élysées in Parijs. Een Surinaamse delegatie houdt rond dit nationale feest een speciale activiteit in Parijs gericht op Franse ondernemers.

Saturday 14 December
Friday 13 December
Thursday 12 December