Oorkonde voor 347 VHP'ers uit Wanica
12 Jul, 19:03
foto
VHP-voorzitter Chan Santokhi huldigt stonfutu's van Wanica. In de eerste fase hebben 347 personen uit dit district een oorkonde ontvangen.


347 VHP’ers uit Wanica zijn in de eerste fase donderdagavond gehuldigd in VHP hoofdkwartier 'de Olifant'. De oudste onder de partij-leden  die een oorkonde ontving voor trouw lidmaatschap, is de 95-jarige Soekhai Parag. Na Nickerie en Coronie is Wanica aan de beurt om in verband met het 70 VHP, de stonfutu's die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de partij, te huldigen. Met een oorkonde werden zij bedankt voor hun bijdrage.

Voorzitter Chan Santokhi en ondervoorzitter tevens campagne coördinator van het district Wanica, Asiskumar Gajadien, bedankten de partijgenoten voor hun enorme bijdrage aan het transformatieproces van de VHP. De Orange Movement is niet meer te stuiten, vandaar dat ook personen die daartoe een bijzondere bijdrage hebben geleverd doch niet lang geleden tot de partij zijn toegetreden ook zijn gehuldigd, merkte Santokhi op. 

"De VHP maakt een enorme dynamiek mee. Bouwend op de grondslagen van de verbroederingspolitiek van wijlen voorzitter Jagernath Lachmon zien wij nu onder deze nieuwe leiding een politiek van openheid en transparantie waardoor de VHP uitgroeit naar een nationale beweging waarin eenieder welkom is," legde Gajadien uit. 

"Wij bouwen op de fundamenten die u heeft gelegd. Wij hebben slechts een nieuw elan gebracht. Ik ben slechts acht jaren voorzitter van de 70 jarige VHP. U heeft ervoor gezorgd dat deze partij vandaag recht overeind staat. Als u er niet was, was ik ook geen voorzitter. Ik dank u voor het feit dat u de partij levend heeft gehouden. Ik dank u voor het feit dat u door dik en dun en onder alle omstandigheden de VHP trouw bent gebleven. U zal mede de kracht blijken te zijn dat de VHP in de resterende 11 maanden naar de regeermacht zal worden geleid teneinde Suriname te redden," voerde de partijleider aan. 
 
Santokhi zei dat in de afgelopen negen jaren veel kapot is gemaakt door deze regering. Hij is ervan overtuigd dat de Schepper de strijd tussen het goede en het kwade, tussen dharma en adharma in het voordeel van het goede zal beslechten. Na mei 2020 zal het herstel van alles dat in de afgelopen 9 jaar kapot is gemaakt, beginnen. "Er is hoop. No las bribi," benadrukte Santokhi.

Krensa Biaca mocht voor haar inzet te Sunny Point ook de bijzondere waardering ontvangen ondanks het feit dat zij slechts twee jaar geleden tot de partij toetrad. De komende weken zullen VHP-ers van de overige districten gehuldigd worden.