Ziekenhuisraad in spoedzitting bijeen
12 Jul, 04:48
foto
Claudia Redan, voorzitter Nationale Ziekenhuisraad.


De Nationale Ziekenhuisraad (NZR)  komt in spoedvergadering bijeen om te praten over de aangekondigde acties van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS). De vereniging heeft per maandag -15 juli- acties aangekondigd. Huisartsen zullen de dienstverlening aan SZF-verzekerden beperken tot (alleen) cito gevallen tot 10 uur. Daarna gaan ze in beraad. Ook de specialisten zullen vanaf 11 uur -voor zover de werkzaamheden dat toelaten- in beraad gaan. De VMS heeft gesteld geen vertrouwen meer te hebben in de SZF-leiding.

"De specialisten zijn voor een groot deel werkzaam in de ziekenhuizen. En we moeten ons beraden over eventuele consequenties voor de patiënten die SZF-verzekerd zijn," zegt Claudia Redan, voorzitter van de NZR aan Starnieuws. Ze noemt de situatie "zorgelijk", omdat "zeker 75% van de patiënten" SZF-verzekerd is.

De situatie wordt nog grimmiger aangezien het personeel van twee ziekenhuizen acties voert. In het St. Vincentius Ziekenhuis is het werk neergelegd om afronding van de collectieve arbeidsovereenkomst 2019 af te dwingen. De bond heeft geen gehoor gegeven aan het verzoek van de directie van het ziekenhuis om het werk niet neer te leggen. Zolang de actie duurt, zullen hoogstwaarschijnlijk geen nieuwe patiënten worden opgenomen in het SVZ. Het blijft onduidelijk hoe de directie de situatie zal opvangen.

In het Academisch Ziekenhuis Paramaribo waar ook acties worden gevoerd, is maandag verscherping van de acties aangekondigd. De bond eist de uitbetaling van salarissen met terugwerkende kracht. Als het personeel maandag niet over deze tegoeden beschikt, zullen de acties worden verscherpt.

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid deelt Starnieuws mee dat vandaag een spoedvergadering is op Volksgezondheid.  Na intern beraad wordt er vergaderd met de NZR. Hierna zal er meer duidelijkheid worden gegeven.