Handel in eieren centraal bij spoedoverleg met pluimveesector
11 Jul, 20:50
foto
Spoedmeeting tussen minister Rabin Parmessar van LVV met zijn collega van HI&T, Stephan Tsang, en de vertegenwoordigers van de Associatie van Pluimvee Sector Suriname. (Foto: LVV/NII)


Bij een spoedmeeting tussen minister Rabin Parmessar van LVV met zijn collega van HI&T, Stephan Tsang, en de vertegenwoordigers van de Associatie van Pluimvee Sector Suriname (APSS) is gesproken over de handel, het tekort aan eieren, hoe deze op te vangen en welke werkmethode hierbij zal worden toegepast. Voor Tsang is het belangrijk dat de handel alle wettelijke regels in acht neemt om het Surinaams belang te beschermen. Er moet duidelijk vast komen te staan hoe de prijs per ei wordt bepaald.

Er is ook gesproken over het importeren van eieren gedurende een overbruggingsperiode, totdat het tekort is ingelopen. Volgens Nemchand Kanhai, voorzitter van de APSS is het tekort aan eieren veroorzaakt door de enorme hitte van de afgelopen maanden, waardoor de kippen meer zijn gaan eten en dus minder gaan produceren. Na de meeting is bekendgemaakt dat de pluimveesector ook bij elkaar zou komen. Het is de bedoeling dat Tsang deze meeting bijwoont, meldt de voorlichting van LVV.

De pluimveesector zal informatie over de sector opsturen naar de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Handel en Industrie en Toerisme (HI&T). HI&T zal hierna de voorwaarden en procedures vaststellen voor de eventuele importen en de prijs en het onderdirectoraat Veeteelt van LVV zal werken aan de technische voorschriften en de inspectie. Deze werkafspraken zijn na de meeting gemaakt.

Coördinator Sureesh Simbhoedatpanday, de onderdirecteur Veeteelt, Verginia Popken en de importeur Chotelal participeerden aan de bijeenkomst. Parmessar heeft voorgesteld dat de sector gaat brainstormen over de wijze waarop deze industrie ontwikkeld kan worden. Er liggen volgens hem tal van mogelijkheden, zeker als het gaat om de knowhow van de pluimveesector, het vergroten van de outgrowers en het aanvragen van financieringen.