Telesur-directeur: Bedrijf kan geen 15% salarisverhoging geven
12 Jul, 02:53
foto
Mike Antonius, algemeen directeur van Telesur


Telesur algemeen directeur Mike Antonius vindt het jammer dat de vakbond besloten heeft in actie te gaan, terwijl uitvoerig de situatie van het bedrijf is voorgehouden aan het bestuur. Het was ook geen onwil om de collectieve arbeidsovereenkomst niet af te ronden. De financiële administratie van het bedrijf moest compleet opnieuw worden ingericht. Het bedrijf heeft verlies geleden in 2016. In 2017 kon door stringent beleid weer winst worden gemaakt. Het jaarverslag rond krijgen, heeft wat meer tijd gekost dan verwacht. Nu de voorlopige cijfers bekend zijn, wordt er gewerkt aan het verslag van 2018. "Het bedrijf kan zich geen structurele kostenverhogingen veroorloven," zegt Antonius in gesprek met Starnieuws. 

Een salarisverhoging van 15% met behoud van toelagen is niet haalbaar voor het bedrijf. Daarom is voorgesteld een salarisverhoging van 10% met behoud van toelagen. Er is ook een bod gedaan van een verhoging van 12.5%, maar dan zonder toelagen. Beide voorstellen van de directie zijn afgewezen door de vakorganisatie. Antonius blijft erbij dat het bedrijf zich geen drastische financiële verhogingen kan permitteren. Telesur moet verder financieel versterkt worden en is bezig met het uitvoeren van grote projecten die de economie verder zullen digitaliseren. 

De hulp van de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname is ingeroepen omdat de bond, ondanks het beroep van de directie, vanaf maandag in beraad is gegaan. Dit, terwijl zij reeds door het bestuur was uitgenodigd voor onderhandeling over de collectieve arbeidsovereenkomst voor donderdag. Dit onderhoud is gesprongen, omdat partijen niet tot overeenstemming konden komen. Intussen had de bond besloten om de actie te verplaatsen naar het hoofdkantoor. Bond en directie moeten vrijdagavond verschijnen voor de Bemiddelingsraad. De bond heeft zijn acties vanaf donderdag verscherpt en heeft het werk volledig neergelegd. Alleen de polikliniek en de beveiliging hebben dispensatie. 

Antonius wijst er op dat ondanks de moeilijke financiële situatie waarin het bedrijf verkeerde, toch diverse betalingen zijn verricht. Zo is er twee maanden lumpsum - wat in deze tijd ongebruikelijk is - betaald aan het personeel, benadrukt de directeur. Verder wordt SRD 500 per maand belastingvrij uitbetaald aan het personeel. Eens per kwartaal krijgen de werknemers SRD 800 voor een 'voedselpakket'. Antonius vindt het onterecht dat ondanks alle uitleg en de financiële toelagen, de bond heeft besloten in actie te gaan. De directie zal er samen met de staf en managers, alles aan doen dat de dienstverlening naar het publiek toe, zo min mogelijk stagneert.