AZP-directeur betreurt actiemodel vakbond
12 Jul, 00:00
foto
AZP-algemeen directeur Claudia Redan


De bond bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) werkt tot 13.00 uur. De Operatie Kamer en enkele belangrijke afdelingen, waar de behandeling van patiënten niet kan worden onderbroken, hebben geen dispensatie. De actie wordt gevoerd omdat de 25% verhoging die de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) overeengekomen is, nog niet is uitbetaald. Algemeen directeur van AZP, Claudia Redan, zegt desgevraagd aan Starnieuws dit actiemodel te betreuren. Er wordt juist met man en macht gewerkt om de uitbetaling volgende week in orde te hebben. 

"Het ziekenhuis heeft na het toekennen van de 25% CLO-loonsverhoging keer op keer op de gevolgen gewezen. Het personeel verdient een verhoging en ook de terugwerkende kracht. Maar als de inkomsten uitblijven vanwege tarieven die dateren van 2012, kan je onmogelijk de verhoging en de twk die terugwerkt naar 2017, met je eigen inkomsten dekken," legt de AZP-directeur uit. 

De ziekenhuizen hebben in 2017 afgesproken met de minister van Volksgezondheid dat zij gesubsidieerd zullen worden om de extra loonuitgaven te kunnen betalen. "Wij blijven in overleg met de minister van Volksgezondheid om zo spoedig mogelijk het personeel uit te betalen. Wij rekenen op ons personeel en vooralsnog blijven wij onze diensten aanbieden. Ook de twk zal uitbetaald worden," zegt Redan. Nagegaan zal worden hoe de patiënten verder opgevangen zullen worden. De verpleging heeft het werk niet neergelegd. Ook met de Operatie Kamer zal de directie afstemmen hoe de impact van de actie beperkt kan worden. 

Donderdagavond laat heeft de AZP-directeur de harde toezegging gekregen dat de twk-gelden vandaag uitbetaald zullen worden. Gehoopt wordt dat hiermee de rust terugkeert in de loop van de dag. 

Thursday 12 December
Wednesday 11 December