Presidium Ravaksur eist gesprek met Hoefdraad
26 Jun, 18:42
foto
Robby Berenstein, voorzitter van het presidium van Ravaksur.


Het presidium van Ravaksur eist van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën dat er op korte termijn een aantal besprekingen tussen partijen komt om het probleem van de aanpassing van de belastingvrije voet en de aanpassing van de belastingschijven voor de werknemers af te ronden. Het heeft de bewindsman opnieuw een herinneringsschrijven over dit onderwerp gestuurd. De eerste brief is van 12 maart dit jaar.

Het presidium zegt dat Ravaksur ook een voorstel over deze onderwerpen naar de bewindsman heeft gestuurd. "U heeft ons de toezegging gedaan dat u ons in contact zou brengen met de experts uwerzijds, teneinde de voortgang van het besluitingsproces te versnellen." Het presidium voegt eraan toe: "Dit heeft helaas nog niet plaatsgevonden, wat wij ten zeerste betreuren."

Het geeft ook aan dat het over de hele linie wordt geconfronteerd met nieuwe cao-onderhandelingen, waar lonen en salarissen worden aangepast, waarna de werkers worden geconfronteerd met het belastingsysteem dat als "killing" door hen wordt ervaren. "Maar ook de werkers die meer overwerk zijn gaan verrichten om hun inkomen te vergroten, worden met dit belastingsysteem geconfronteerd."

Het baart het presidium zorgen dat de voorgestelde 'deadline' van juni 2019 van de bewindsman om een eindvoorstel te hebben, niet wordt gehaald. Presidium-voorzitter Robby Berenstein wijst erop dat vele werkers ten einde raad zijn en "volkomen terecht" maatregelen van hun vakcentrales eisen die een koopkrachtverbetering voor hen zal betekenen.