Nationale Loonraad voor vaststelling minimumloon
26 Jun, 06:37
foto
Celsius Waterberg, vervanger van de vicevoorzitter, heeft de openbare commissievergadering dinsdag geleid. Dit is de eerste keer dat hij de vergadering voorzit. (Beeld: DNA)


In de nieuwe wet 'Minimumloon' wordt de Nationale Loonraad genoemd. Minister Soewarto Moestadja van Arbeid, gaat in De Nationale Assemblee (DNA) hier dieper op in tijdens de openbare commissievergadering, dinsdag. Naast het adviseren van de minister van Arbeid, is een andere fundamentele taak van de Loonraad, het ontwikkelen van een formule waarmee het minimumloon steeds objectief kan worden vastgesteld, meldt de minister. Deze openbare commissievergadering is geleid door Celsius Waterberg, vervanger van de vicevoorzitter. 

“De grootste verdienste van de nieuwe wet is dat er nu wel een Minimum Wage Fixing machinerie wordt ingesteld, in de vorm van de tripartiet plus Nationale Loonraad aangevuld met deskundigen”, verklaart minister Moestadja. De Nationale Loonraad wordt de autoriteit die jaarlijks het minimumloon vaststelt en afkondigt. Dit steeds na de vereiste verkregen draagvlak van de Raad van Ministers. De bewindsman deelt mee dat het Staatsbesluit om de Loonraad te regelen bijna gereed is, op de samenstelling na. “Vernieuwing van de arbeidswetgeving is onderdeel van de vernieuwing van de sociaal-maatschappelijke orde. Het staat niet los van de Surinaamse realiteit”, zegt minister Moestadja.

Op de vraag of de laatste aanpassing van het minimumloon is doorgevoerd, antwoordt Moestadja ontkennend. De reden hiervan is dat de Staatsraad, die de president adviseert, het nodig vond dat dit werd voorgelegd aan de Sociaal Economische Raad (SER). “Dat heeft geleid tot een kleine vertraging. Uiteindelijk is de laatste aanpassing vastgesteld op SRD 8,40 per uur. Dit is nog niet gepubliceerd”, zegt de minister. Hij verwacht dat dit binnenkort wordt gedaan.  

Over de taken van de dienst Arbeidsinspectie, deelt de arbeidsminister de volgende informatie: Arbeidsinspectie ondergaat een metamorfose vanwege de toename van de nieuwe wetten. Er is een nieuwe werkcultuur onderweg. “Wij hebben intussen een extra laag ingebouwd om ervoor te zorgen dat het management niet de verkeerde kant opgaat. Zij mogen kritiek krijgen die een praktische basis heeft. Wij stellen hoge eisen ten aanzien van het functioneren, de integriteit en het voorkomen van schendingen van alle vormen van integriteit”, stelt Moestadja. Over het voorstel van het commissielid Mahinder Jogi (VHP) om de districtscommissaris in te stellen als een 'soort' arbeidsinspectie, zegt de minister dit mee te nemen.

Patricia Etnel (NPS) zegt de bepalingen die het minimumloon vaststellen, niet terug te zien in de wet. “Wat is de armoedegrens in loon uitgedrukt. Dan kan je vaststellen hoe groot de groep is die onder de armoedegrens leeft. Wat moet je doen alleen aan het betalen van loon om de mensen eruit te halen”, vraagt zij. De onbeantwoorde vragen neemt de minister mee naar de openbare vergadering. Commissievoorzitter Patrick Kensenhuis benadrukt dat wanneer de wet Minimumloon is aangenomen, de wet Minimumuurloon wordt ingetrokken. “Mensen zijn geneigd te zeggen dat met het aannemen van de wet er iets mis zal zijn met het minimumuurloon. Deze wet verschilt niet van de wet die we al hebben. Er is een aantal zaken bijgekomen die een beter functioneren van de wet mogelijk maken”, benadrukt Kensenhuis. “Vernieuwing van de arbeidswetgeving is onderdeel van de vernieuwing van de sociaal-maatschappelijke orde. Het staat niet los van de Surinaamse realiteit”, laat minister Moestadja optekenen.

Yvanka Ozir-Awailame