Vordering Sewcharan over Orde van Advocaten afgewezen
25 Jun, 11:26
foto


Kantonrechter Alida Johans heeft vanmorgen de vordering in kort geding van advocaat Gerold Sewcharan tegen de Surinaamse Orde van Advocaten afgewezen. Hij vroeg de rechter om de uitslag van de onlangs gehouden verkiezingen van de raad van bestuur van de Orde van Advocaten te schorsen.

Sewcharan is van oordeel dat de deken van de Orde uitsluitend de Surinaamse nationaliteit mag bezitten. Om die reden zou volgens Sewcharan, de verkiezing tot deken van de Orde, van Samantha Gadjradj ongeldig zijn.

De advocaten Rani Sohansingh en Gaetano Best hebben namens de Orde betoogd dat het bezit van de Nederlandse nationaliteit naast de Surinaamse, niet in de weg staat aan de verkiezing tot deken of lid van de raad van bestuur van de Orde.

De rechter heeft de vordering in kort geding afgewezen, omdat volgens haar niet is komen vast te staan dat de wetgever heeft bedoeld, dat de leden van de raad van bestuur en de deken, uitsluitend de Surinaamse nationaliteit dienen te bezitten.