Regen weerhoudt gelovigen niet van Sacramentsprocessie
24 Jun, 09:49
foto
De Sacramentsprocessie met de kaarsen levert mooie beelden op. (Foto's: René Gompers)


Meer dan duizend Rooms Katholieken zijn zondagavond vanuit de Kathedrale Basiliek door een paar straten van Paramaribo centrum getrokken. De regen is “eventjes” komen storen, maar het aanbidden en bezingen van Jezus is daardoor niet geremd. Ook het licht van de honderden kaarsen waarmee gelopen wordt, is niet gedoofd. De massale wandeling van de gelovigen, het Sacramentsprocessie, is onderdeel van de viering van de Sacramentsdag.

Het hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament zoals Sacramentsdag ook wordt genoemd, valt eigenlijk op de tweede donderdag na Pinksteren. Sacramentszondag is de tweede zondag na Pinksteren. Op dit feest wordt gevierd dat  Jezus Christus Zijn leven gaf omwille van Gods Liefde. Het Laatste Avondmaal wordt dan symbolisch herhaald: brood voor Zijn lichaam en wijn voor Zijn bloed.  Er is een plechtige eucharistieviering gehouden voordat er door de straten is getrokken.

Er was niet genoeg ruimte voor alle gelovigen in de Basiliek. De dienst was daarom buiten ook goed te volgen vanuit een tent op het terrein. Er is gebeden voor een hechtere relatie met God, wijsheid, het land en het volk.  “Wij bidden voor ons land, onze bestuurders, regering, Assemblee, coalitie en oppositie,” gaat pater Esteban Kross de gelovigen voor. “We zijn allemaal Surinamers. Samen kunnen we het land vooruit helpen, samen de normen en waarden uitdragen. Dat is ook een bedoeling van de processie; het uitdragen van eerlijkheid, oprechtheid, geloof en samenwerking.”

Sommige gelovigen zijn voorbereid op de regen. De paraplu's klappen haast simultaan open, maar het merendeel trotseert de “zegen van boven.” Pater Kenneth Vigelandzoon merkt op dat de processie er ook is om de gelovigen te sterken. “De bedoeling is om de Katholieke gelovigen te versterken zodat ze kunnen getuigen van wie ze zijn,” spoort hij aan. “Dit is ons geloof, dit is hoe we het uiten. De Heer schaamt zich niet voor ons. Dus we schamen ons ook niet voor Hem en voor elkaar.” De processie wordt om de twee jaar georganiseerd. Het zou teveel kosten om het elk jaar te doen vertellen Vigelandzoon en Kross.

René Gompers