Zaak-Griffith in behandeling genomen in Nickerie
24 Jun, 02:37
foto


Op de rechtszitting in het district Nickerie, in het derde kanton, is de strafzaak aangevangen tegen de penitentiaire ambtenaren André A., Kenneth Y., Mahesh R., Armando L., Adjai R., Ulrich E., Mardie S., Rabindernath P., Rieshie D., Kishen K., Chatish J., Levi A., Ishwardat N., Khomal R., Martin D., Carlo P. en Maikel S. Hen wordt verweten dat ze tezamen en in vereniging de gedetineerde Giovani Griffith hebben mishandeld met wapenstokken, gebalde vuisten, door te trappen en het slachtoffer geslagen te hebben met een karabijn of een hard voorwerp op 24 maart van dit jaar. Deze mishandeling heeft de dood ten gevolge gehad van Griffith. 

In deze strafzaak heeft de kantonrechter getuigen gehoord. Griffith werd op die bewuste dag dood binnengebracht bij de Spoedeisende Hulp van het Mungra Medisch Centrum. De zeventien penitentiaire ambtenaren die terechtstaan, waren werkzaam bij het Huis van Bewaring Hazard in het district Nickerie. Ze werden ingesloten. Inmiddels zijn alle verdachten voorlopig in vrijheid gesteld. De verdachten worden verweten dat zij de gedetineerde met kracht meerdere malen slagen toegebracht hebben op de rug, stuit, het hoofd, in het gelaat, bij de armen en dijen, de buik en borst. 

De onderdirecteur van Hazard werd gehoord. Hij verklaarde dat hij niet gehoord heeft dat de directeur de opdracht zou hebben gegeven dat Griffith kruipend naar de cel moest worden gebracht. Ook had hij de manschappen gezegd om te stoppen met slaan. ’s Avonds kreeg de getuige het bericht dat er iets mis was met de gedetineerde en hij gaf toen de opdracht dat de man afgevoerd moest worden naar de spoedeisende hulp. Echter, ze bleven wachten op een chauffeur. De kantonrechter vroeg aan de getuige waarom er geen ambulance ingeschakeld werd toen, maar de getuige kon daarop geen goed antwoord geven. 

Ook de patholoog-anatoom werd gehoord. De deskundige legde uit wat verstikking door voedselaspiratie inhoudt. Door de situatie waarin de gedetineerde zich toen bevond, moest hij overgeven. De voedselresten kwamen in zijn luchtwegen terecht en dit leidde tot verstikking. Raadsman Arjan Ramlakhan vroeg de deskundige of voedselaspiratie het gevolg kon zijn van het vluchten toen de gedetineerde achterna gezeten werd. Bovendien waren er waarschuwingsschoten gelost. De getuige antwoordde bevestigend op de vraag van de raadsman. De deskundige verklaarde verder dat gezien de littekens op het lichaam van Griffith er geconcludeerd kan worden dat hij veel geslagen was, maar niet hard. Dit, omdat er inwendig geen scheurtjes of bloedingen waar te nemen waren. 

Op 23 augustus zal deze strafzaak verder behandeld worden. Dan zullen enkele gedetineerden gehoord worden. Ramlakhan zegt aan Starnieuws dat hij nu al vraagtekens plaatst bij de betrouwbaarheid van deze getuigen, omdat ze gemakkelijk de penitentiaire ambtenaren kunnen bezwaren die eens tegen hen opgetreden hebben. Deze getuigen kunnen hun bezwaren als ze om welke reden dan ook naar hun inziens niet goed behandeld zijn door een penitentiaire ambtenaar, merkt de advocaat op.