Gopal en Hammen op wereldconferentie jeugdbeleid in Portugal
23 Jun, 18:51
foto
Minister Lalinie Gopal van Sport en Jeugdzaken met jeugdambassadeur Sivern Hammen op de wereldconferentie in Portugal. (Foto: NII)


Minister Lalini Gopal van Sport en Jeugdzaken en de United Nations Sustainable Development Goals jeugdambassadeur, Sivern Hammen, hebben deelgenomen aan de 2e wereldconferentie over jeugdbeleid in Lissabon, Portugal. Zij hebben zich tijdens hun toespraken zich vooral toegespitst op de huidige uitdagingen waarmee de jongeren te kampen hebben, namelijk klimaatsverandering, digitale revolutie en ongelijkheid. Aan deze conferentie, van 21 tot 23 juni, participeren meer dan 100 landen. 

In 1998 had Portugal in samenwerking met de United Nations partners de 1e wereldconferentie gehouden, waaruit de Lisbon Declaration on Youth Policies and Programmes is voortgevloeid. Nu na 21 jaren hebben landen de behoefte aangegeven voor het verhogen van de inspanningen en effectief betrekken van jongeren bij de uitvoering van de 2030 Agenda. De resultaten van deze conferentie hebben geleid tot een herzien 'Lisboa +21 Declaration on Youth Policies and Programmes'.

Jongeren kunnen niet buiten de uitvoering gelaten worden bij de realisatie van de UN SDG, heeft de minister benadrukt, meldt het Nationaal Informatie Instituut. Ook gaf Gopal aan dat het van belang is dat er wordt gewerkt aan data verzameling, zodat de aanpak van het jeugdbeleid makkelijker wordt. Jeugdambassadeur Sivern Hammen legde de focus op het creëren van meer bewustwordingscampagnes met betrekking tot duurzame ontwikkelingen. Op deze manier kan de bewustwording volgens hem ook steeds overgedragen worden naar de volgende generaties. 

Suriname is geruime tijd bezig met het ministerie van Sport en Jeugdzaken van Servië om na te gaan hoe het sport- en jeugdbeleid te kunnen versterken. Tijdens de conferentie zijn er ook bilaterale gesprekken gevoerd en zal er op korte termijn een intentieverklaring getekend worden ter versterking van sport- en jeugdontwikkeling in zowel Suriname als Servië.