Inheemse dorpen gaan overeenkomst houtkap aan
23 Jun, 02:47
foto
De bewoners van de dorpen Copi en Sapenda geven hun goedkeuring voor de overeenkomst. (Foto: RO/NII)


De inheemse dorpen Copi en Sapenda in het district Para hebben een samenwerkings-
overeenkomst getekend met de onderneming Avion Group of Companies. Het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen heeft ervoor gezorgd dat het gezag alsook de gemeenschap goed op de hoogte is gesteld van zaken aangegeven in de overeenkomst voordat deze is getekend. Dit meldt het ministerie van Regionale Ontwikkeling via het Nationaal Informatie Instituut. 

De ondernemer zal zich bezighouden met het verwerken van rondhout in het gebied. Tussen partijen is overeengekomen dat er een bedrag van US$ 12,50 per mᶟ gestort zal worden ten behoeve van de ontwikkeling van de dorpen.  In het dorpsfonds zal een volledig bedrag, groot US$ 12.500 worden voldaan. 

Het aangaan van overeenkomsten op commerciële houtwinning, worden op grond van het Free Prior and Informed Consent (FPIC) principe voorbereid, goedgekeurd en uitgevoerd. De directoraten zijn onder andere belast met het adviseren en begeleiden van de dorpsgemeenschappen en -besturen bij onder meer het ontwerpen van dorpsreglementen, het aangaan van overeenkomsten met derden, het instellen van dorpsfondsen en het beheren van de financiële administratie. 

Bij de aanvraag van gemeenschapsbos en het aangaan van een overeenkomst voor commerciële houtwinning tussen dorpsgemeenschap en een houtexploitant of ondernemer wordt de te volgen procedure met de gemeenschap in dorpsvergadering of krutu besproken en aangenomen (Fpic principe). De af te dragen royalty's en dorpsbijdrage worden op dezelfde manier bepaald. De overheid vervult hierin een begeleidende of bemiddelende rol.