Pakistaanse vrouwen voor Chinese mannen
23 Jun, 04:41
foto
Chinese bruidegom drinkt melk als onderdeel van Pakistaanse huwelijksceremonie.


In de Volksrepubliek China vraagt men zich tegenwoordig af where have all the girls gone. De basis voor het probleem van de 'verdwenen meisjes' waarmee China nu te kampen heeft (en nog lange tijd te kampen zal hebben) werd circa 40 jaar geleden gelegd. In de jaren die volgden op de Culturele Revolutie begon China met zijn one-child policy, binnen het kader waarvan echtparen maar 1 (één) kind mochten hebben. Hoewel dit beleid in 2015 werd beëindigd, zijn de effecten ervan nu duidelijk voelbaar.

Deze door de Chinezen zelf veroorzaakte demografische catastrofe, die zijn wortels heeft in de al eeuwenoude voorkeur voor jongens, heeft geresulteerd in wat deskundigen noemen “de grootste, de hoogste en langstdurende gender onevenwichtigheid in de wereld”.

In China, maar ook in andere delen van Azië, vrezen families die geen zonen hebben voor armoede en verwaarlozing; het geloof is zeer sterk dat mannelijke nakomelingen continuïteit van de familie garanderen en ook bescherming van de familie-ouderen. Dit zeer traditionele denken kan het best vertolkt worden door een gedicht uit het oude Book of Songs daterend van 1000 – 700 voor Christus:

When a son is born, let him sleep on the bed,
Clothe him with fine clothes and give him jade to play
When a daughter is born, let her sleep on the ground, 
Wrap her in common wrappings and give her broken tiles to play.

Toen de communisten in 1949 de macht overnamen, verwierp Mao Zedong de traditionele Malthusiaanse opvatting dat de bevolkingsgroei op den duur zou leiden naar voedseltekorten. De grote Roerganger zag China’s enorme bevolking, met een jaarlijkse geboorte percentage van 3.7% als een voordeel, vooral vanwege het arbeidspotentieel dat op de been gebracht kon worden. Zonder een door de staat opgelegde geboorte-controle programma bleef de sekseratio in de 60er en 70er jaren van de vorige eeuw normaal in China.

Toen de one-child policy van start ging rondom 1980 daalde het jaarlijkse geboortecijfer naar 1.29% in 2002, wat neerkwam op de preventie van 300 miljoen geboorten. Van een relatief normale ratio van 108 jongens op 100 meisjes, werd het mannen overschot 111 in 1990, 116 in 2000 en bedraagt momenteel 120 jongens op 100 meisjes.
Dit tekort aan vrouwen is nu een groot 'gemeenschapsprobleem' geworden. De schatting is dat in het komende decennium circa 40 miljoen Chinese mannen geen vrouw zullen vinden vanwege de 'schaarsheid' aan vrouwen, die nota bene ook nog een bedreiging vormt voor de stabiliteit in het land. Dit miljoenen vrouwentekort zou kunnen leiden dat, met name, lage-status jonge mannen, om een vrouw te vinden en een familie te vormen, kunnen overgaan tot gewelddadig en crimineel gedrag, zoals ontvoeren van vrouwen en meisjes. In de periode 2001 - 2003 heeft de Chinese politie meer dan 42.000 vrouwen en kinderen moeten bevrijden, die slachtoffer waren geworden van vrouwenhandelaars.

Pakistan en China
In de keuzes van het hart spelen politiek en politieke verhoudingen soms een belangrijke rol. Het behoeft bijvoorbeeld weinig verbeeldingskracht om zich te realiseren dat voor een Amerikaanse diplomaat die zijn hart verliest aan een Iraanse het een einde zal betekenen van zijn diplomatieke carrière. Dat kan ook gelden voor een Indiase diplomaat die zich met een Pakistaanse jeevansathi (=levenspartner) aanmeldt in South Block in New Delhi, waar Buza-India is gehuisvest. Omgekeerd geldt dit ook voor een Pakistaanse diplomaat die een Indiase partner kiest.

In de loop der jaren is tussen Pakistan en China, twee buurlanden die een grens delen van ruim 500 km, een zeer hechte vriendschapsrelatie ontstaan waarbij vaak waarneembaar is dat bij stemmingen/verkiezingen in internationale organisaties de twee landen vaak samengaan. Dat is bijvoorbeeld te zien in de kwestie rondom India’s wens om opgenomen te worden als een permanent lid van de Veiligheidsraad.

Deze intensieve bilaterale samenwerking maakt dat veel jonge mannen uit China naar Pakistan komen om te werken op door de Chinese regering gefinancierde projecten, zoals de Zijde Route (Belt and Road Initiative). En marge van deze projecten ontmoeten Pakistaanse en Chinese zielen elkaar en vinden huwelijken plaats. De partners die in het huwelijk treden, verschillen vaak in taal, cultuur en cuisine. Bijvoorbeeld, in tegenstelling tot Pakistanen eten Chinezen alle dieren die lopen, kruipen of sluipen, maar het gezegde luidt niet voor niets 'liefde overwint alles'.

Helaas zijn in de afgelopen maanden berichten verschenen in de media dat Pakistaanse vrouwen die met Chinese mannen trouwen na aankomst in China slachtoffer worden van vrouwenhandel en prostitutie. Het masker valt want de echtgenoot ontpopt zich op zijn grondgebied als een vrouwensmokkelaar, die vanwege het enorme vrouwentekort, zijn bruid voor een hoge prijs aan bordelen of vrouwenhandelaren kan verkopen. In deze 'handel' spelen Pakistaanse huwelijksbureau’s een zeer kwalijke rol door meisjes uit arme families te rekruteren, hen te laten trouwen met Chinese mannen, die na het huwelijk de meisjes naar hun provincies brengen en ter verkoop aanbieden.

Chinese autoriteiten ontkennen de beschuldiging dat Pakistaanse bruiden/vrouwen China worden binnen gesmokkeld. Om een einde te maken aan dit groeiende probleem wordt gepleit dat de Chinese immigratiediensten erop moeten toezien dat Chinese mannen niet ongehinderd en ongecontroleerd het land binnenkomen met hun Pakistaanse bruiden. Maar ook Pakistan zal erop moeten letten dat zijn vrouwen geen slachtoffer worden van malafide Pakistaanse huwelijksbureaus en schijnhuwelijken laten voltrekken.

Zo heeft een in 1980 begonnen effectieve one-child policy bijna 40 jaar later een ernstige, interne crisis in China veroorzaakt, terwijl extern, met name in Pakistan, vrouwen ongewild verwikkeld zijn geraakt in een schrijnende crisis waarvan het einde nog niet in zicht is. Gevreesd wordt ook, dat de Pakistaanse sekse verhouding van 105 mannen op 100 vrouwen, verstoord kan raken door Chinese kapers.

Rudie Alihusain

Bronnen:
Eric Baculina, China grapples with legacy of ‘missing girls’, NBC september 2004
Chinese men lure Pakistani girls with marriage to traffic them, Gulf News, april 2019
Rafia Zakaria, Unsuspecting Pakistani brides, Dawn newspaper, 5 juni 2019