Dossier voor pg in de maak tegen ex-bewaarder Glis
14 Jun, 04:41
foto
Een flinke stapel uittreksels van de Kamer van Koophandel en Fabrieken op naam van Ricardo Vreden.


Met het ontslag van Ricardo Vreden, bewaarder verbonden aan het Management Instituut Glis, blijkt deze kwestie niet van de baan te zijn. Vreden heeft meer dan 65 eenmansstichtingen op zijn naam staan, die geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Starnieuws verneemt dat er een onderzoek gaande is naar betaling van willekeurige tarieven voor zegelrechten, een bevoegdheid die Vreden ontleende aan de Zegelwet. 

De Glis-bewaarder werd op 31 mei door president Desi Bouterse ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim en geconstateerde onregelmatigheden. Ook bestaat sterk het vermoeden dat er binnen de Bewaarderij een levendige handel in onroerende goederen plaatsvindt, waarbij de bewaarder de bevoegdheid heeft om zelf zijn overdrachtskosten te bepalen.

Op zeer kort termijn zal de procureur-generaal gevraagd worden een onderzoek in te stellen naar onregelmatigheden die zijn geconstateerd. Vreden was in de gelegenheid gesteld om zich te verweren, voordat hij werd ontslagen. Zijn verweer is volgens de ontslagresolutie niet steekhoudend bevonden. Het waarborgen van de betrouwbaarheid van de bewaarder is komen weg te vallen. 

Monday 23 September
Sunday 22 September
Saturday 21 September