Biza verwacht toename aantal stembureaus in 2020
13 Jun, 22:09
foto
De stembussen zijn nog niet ontdaan van stickers van de vorige verkiezingen. (Foto: Biza)


De loods voor het opslaan van stembureaumateriaal en -meubilair voor de verschillende kiesdistricten is reeds neergezet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) verwacht dat bij de komende verkiezingen het aantal stembureaus gegroeid zal zijn, ten opzichte van het aantal in 2015. Toen waren er in totaal 623 stembureaus; een toename van 33 vergeleken bij 2010. Werk aan de winkel dus, voor de werkgroep Stembureau Materiaal en Meubilair.

De coördinator van de werkgroep, Praveen Kalpoe, zegt dat de inventarisatie van het stembureaumateriaal en -meubilair intussen zo goed als af is. Het werk is in november vorig jaar begonnen met controle van de staat waarin de spullen verkeren. Er wordt nagegaan wat nog bruikbaar is, of kan worden gemaakt voor de algemene vrije en geheime verkiezingen van 2020.

Tot het stembureaumateriaal worden gerekend de stembussen en alles dat in een stemkist wordt geplaatst, zoals schrijfgerei, bindtouw, verkiezingsinkt, rood schrijvend potlood, zegellak, inkt en pakpapier. De aanschaf van deze spullen vindt plaats, nadat de werkgroep Legger heeft vastgesteld hoeveel stembureaus er landelijk zullen zijn. Stemhokken, stembustafels en dranghekken vallen ook onder de noemer stembureaumeubilair.

Na de controle van het materiaal en meubilair, volgen meer werkzaamheden, legt Kalpoe uit. Sommige werkzaamheden, zoals de reparatie van spullen, behoren niet tot de werkzaamheden van zijn werkgroep. Taken die het team wel verricht, zijn het verven van de stembussen en sorteren van het stembureaumeubilair en -materiaal per kiesdistrict. Bij de verkiezingen worden stembussen door middel van een sticker voorbestemd voor RR- en DNA-biljetten. De bussen zijn nog niet ontdaan van stickers van de vorige verkiezingen. Nadat de stickers zijn verwijderd, wordt de stembus geschuurd en voorzien van een verflaag.

De distributie naar alle stembureaus in de verschillende kiesdistricten geschiedt in samenspraak met de districtscommissarissen. Er is nauw overleg met aangewezen functionarissen vanuit de districtscommissariaten, zegt Kalpoe. Ook op de verkiezingsdag en daarna, worden speciale voorzieningen getroffen voor veiligheid van het materiaal en personeel, meldt de voorlichting van Biza.

Monday 23 September
Sunday 22 September
Saturday 21 September