Visserij-sector: Er valt niets te bespreken over trawlers
12 Jun, 06:37
foto


Het kort geding dat Ros National Fishery NV tegen de Staat heeft ingediend, is nog niet uitgeprocedeerd. De rechter heeft voorgesteld dat partij vier weken de tijd hebben om met elkaar tot een vergelijk te komen. Er is comparitie van partijen gelast. Wat de visserijsector betreft, valt er helemaal niet te praten. Tegenover Starnieuws wordt opgemerkt dat het standpunt van Staat en de sector al bekend zijn. De zes boten moeten uit de Surinaamse wateren. 

De visserijsector reageert verbaasd over het besluit van de rechter om comparitie van partijen te gelasten. "Wij kunnen niet onderling een oplossing bereiken. Ons standpunt is duidelijk. Er is geen ruimte voor de zes trawlers om in de Surinaamse wateren te vissen," zegt een ondernemer uit de sector. Ook de regering heeft aangegeven dat de boten hier illegaal zijn. De rechter heeft gevraagd aan de Kustwacht om zolang de zaak dient, niet op te treden. Hier is gehoor aan gegeven. 

Intussen dient ook het kort geding dat de visserijsector aanhangig heeft gemaakt tegen de Staat. Daarin is onder andere gevraagd om ervoor te zorgen dat de zes 'fabrieksschepen' de Surinaamse wateren verlaten. Ros National Fishery heeft aangevoerd dat het hier om een Surinaams bedrijf gaat. De trawlers zijn met toestemming naar Suriname gekomen. Er zijn vergunningen beloofd door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij tijdens het bewind van minister Soeresh Algoe.

Dinsdag heeft de rechter voorgesteld dat partijen verder met elkaar praten. De Staat heeft aangegeven dat er al gesprekken gevoerd zijn. Binnen een week zal de Staat een standpunt schriftelijk kenbaar maken. 

Monday 23 September
Sunday 22 September
Saturday 21 September