Begroting is grote zorg voor de toekomst
09 Jun, 10:25
foto


De staatsbegroting voor het dienstjaar 2019 is afgelopen donderdag goedgekeurd met 28 stemmen vóór en 14 tegen. Voor 2019 bedraagt het begrotingstekort ruim 8 miljard Surinaamse dollars, waarvan ongeveer 7 miljard geleend zal worden. De goedgekeurde begroting voor het dienstjaar 2019 is bijkans tweemaal de begroting van 2018. In maart 2016 gaf minister Hoefdraad aan dat “we betere tijden kunnen verwachten”. Als dat daadwerkelijk op waarheid berust, waarom is er in het dagelijks leven niets te merken van de betere tijden die we mochten verwachten? En waarom moet er vandaag de dag ruim 7 miljard geleend worden om het gat in de staatsbegroting te dichten?

De huidige regering staat alom bekend om haar exorbitant leengedrag en verkwistend beleid. We kijken al tegen het schuldenplafond aan en onze staatsschuld, die vandaag de dag ruim SRD 19 miljard bedraagt, zal hierdoor explosief stijgen naar ruim SRD 27 miljard. Lenen is op zich geen probleem, maar als men leent moet men ook zorg dragen voor duurzame investeringen, zodat Suriname daar op lange termijn voordelen van heeft, want als we investeren in onze nationale productie zullen we niet alleen inkomsten genereren, maar ook banen scheppen en vooral een betere sociale zekerheid kunnen bewerkstelligen.
 
Als  jongeren van de samenleving vragen we ons af of het geld geïnvesteerd zal worden in:
1. het onderwijs, aangezien dit het fundament is van ontwikkeling;
2. de gezondheidszorg, zodat er voldoende medicamenten voorradig zullen zijn en de burgers niet hoeven aan te horen bij de apotheek dat er geen medicijnen zijn en/of dat ze moeten bijbetalen, omdat de medicijnen niet in de klapper van de Staatsziekenfonds (SZF) voorkomen. Zal er een betere zorg gegarandeerd worden?
3. criminaliteitsbestrijding, zodat we eindelijk het dievenijzervrije tijdperk krijgen, zoals beloofd door onze “volkspresident" in 2010 tijdens zijn inauguratie.
4. onze nationale productie, zodat we – ook zoals beloofd - eindelijk de voedselschuur worden van de regio.

Op de vraag van onder anderen DNA-lid Ingrid Karta-Bink (PL), waar de regering voornemens is de 7 miljard te lenen en tegen welk rentepercentage, heeft de regering in het parlement geen antwoord kunnen geven. Wij als jongeren van de PL alsook jongeren van Mama Sranan vragen ons af wat er zal gebeuren als de regering deze 7 miljard niet zal kunnen lenen. Zal het volk dan opnieuw het gelag moeten betalen, in de vorm van inkomstenverhogende maatregelen van de overheid, zoals we gezien hebben met de rij- en voertuigenbelasting? 

Ook vragen we ons in gemoede af waarom wij nu moeten geloven dat de zaken die zijn opgenomen in de begroting daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden, aangezien de regering in de afgelopen jaren weinig tot niets gebakken heeft  van haar beloftes, die allemaal loos blijken te zijn geweest. Denk maar aan de voedselschuur, verbetering van de woningnood, de koers omlaag brengen en fly-overs.

Wij roepen het volk op om waakzaam te blijven. De regering zal richting de verkiezingen met heel wat showprojecten en zoethoudertjes op u af proberen te komen. Als u op 25 mei 2020 alleen in het stemhokje bent, kies voor een betere toekomst en duurzame ontwikkeling. Rekent u af met het leenbeleid, corruptie faciliterend beleid, verkwistend beleid en verarmingsbeleid van deze regering. U verdient veel beter dan dit!

“Strey de f' strey, wi no sa frede!”
“Wi sa feti gi Sranan.”

Namens de PL-Jongeren,

Richan Chan Jon Chu
Voorzitter PL-Jongerenraad


Monday 23 September
Sunday 22 September
Saturday 21 September