Advocaten lichten dupliek in KFC-moordzaak toe
07 Jun, 08:47
foto


De raadslieden Maureen Nibte en Benito Pick hebben op de rechtszitting donderdag hun dupliek toegelicht in de KFC-moordzaak. Chawila R. en Shaquil B. is tezamen en in vereniging, gekwalificeerde doodslag en poging tot gekwalificeerde diefstal ten laste gelegd. In deze strafzaak heeft Marjorie Williams, die werkzaam was bij KFC, het leven gelaten op 7 juli 2017. Officier van justitie Claudia Bruining heeft in haar tweede beurt reeds aangegeven dat de strafeis van 25 jaar voor de verdachten gehandhaafd blijft. 

Volgens Nibte heeft haar cliënt Chawila R. een waterdicht alibi. De vrouw zette haar zoon af op school. De gemaskerde persoon op de camerabeelden was om 7.18 uur ter plekke en verliet het pand om 7.38 uur. Volgens de advocaat kon dit onmogelijk zijn geweest voor Chawila R., aangezien zij om 8.30 uur terug ging naar haar zoon om drank voor hem te brengen. Als Chawila R. het pand van KFC om 7.38 uur zou hebben verlaten, kon zij onmogelijk om 8.30 uur op de school van haar zoon zijn. Volgens de advocaat heeft de politie andere scenario’s nagelaten om te onderzoeken. Ze hebben, na de bekentenis van Chawila R., aangenomen dat zij de dader was. Bij de playground in het pand werden er ketchup zakjes, rietjes en papier aangetroffen. Deze spullen zijn nooit onderzocht.

Pick benadrukte dat de bezwarende verklaringen die de medeverdachte Chawila R. heeft afgelegd tegen Shaquil B. niet gehandhaafd mogen worden. Hij zei dat de vervolging kennelijk in de veronderstelling is dat die verklaringen wel gebruikt kunnen worden tegen de medeverdachte. Volgens Pick heeft de wetgever gesteld dat bewijs tegen de verdachte zelf afgelegd door medeverdachten, niet gebruikt kunnen worden. Bovendien zou Shaquil B. niet vrijwillig zijn verklaringen hebben afgelegd. Hij zou mishandeld zijn door de politie. Volgens de raadsman was zijn cliënt betrokken bij het eerste plan waarvan hij reeds afgezien had. Van dit plan zag hij in mei van dat jaar af. Het tweede plan is door Chawila R. zelf beraamd en uitgevoerd op die bewuste dag. Pick komt tot de conclusie dat het feit dat Shaquil B. wordt verweten, niet wettig en overtuigend is bewezen. 

In haar laatste woord zei Chawila R. dat ze achter alles staat wat haar advocaat heeft aangevoerd. Volgens haar is het nooit mogelijk geweest dat iemand voor 8.00 uur ‘s morgens het pand van KFC binnen kon. Ook zou zij haar verklaringen bij de politie niet uit vrije wil hebben afgelegd. De medeverdachte Shaquil B. zei dat als hij meegewerkt had met het eerste plan, het niet zo ver zou zijn gekomen. Hij koos ervoor om criminele activiteiten achterwege te laten, maar dan is hij nu onschuldig opgesloten. “Ik word verantwoordelijk gesteld voor iets wat ik niet gedaan heb”, zei Shaquil B. in zijn laatste woord. Op 1 augustus zal de rechter uitspraak doen in deze strafzaak. 

Wanita Ramnath