Abdoel vindt aantijgingen 'laster en smaad'
26 May, 13:18
foto
NDP-fractieleider Amzad Abdoel vrijdag in De Nationale Assemblee. (Foto: Raoul Lith)


NDP-fractieleider Amzad Abdoel benadrukt tegenover Starnieuws dat nimmer een klacht tegen hem is ingediend. Er is geen strafrechtelijk onderzoek. Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) heeft deze kwestie aangekaart tijdens de begrotingsbehandeling. Vrijdag heeft hij een brief geschreven aan procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday om 'op z'n minst een diepgaand onderzoek' te verrichten. 

Gajadien schrijft de pg dat door een bezorgde burger enkele stukken gedeponeerd zijn waaruit zou moeten blijken dat een strafrechtelijk onderzoek geen voortgang vindt en dat deze zaak ingetrokken zal worden. "Ondergetekende heeft in het parlement getracht ook een verklaring van een van de personen genoemd in het proces-verbaal, dhr. Amzad Abdoel, te verkrijgen. Deze heeft in het openbaar verklaard nimmer gehoord te zijn in deze kwestie. Deze burgers vragen zich af waarom een zware strafrechtelijke zaak niet wordt onderzocht. Hieromtrent doet ondergetekende u toekomen de onderliggende stukken van deze kwestie en dat hij het volste vertrouwen heeft in het Openbaar Ministerie dat deze zaak grondig en onafhankelijk onderzocht zal worden," stelt Gajadien. 
 
Abdoel zegt dat het hier gaat om laster. "Indien deze laster en smaad door blijft gaan, zal ik gepaste maatregelen treffen," deelt hij mee. Hij heeft een advocaat in de arm genomen. Er zal ook een brief gaan naar de pg. "Het gaat hier helemaal niet om het Assembleelid Abdoel," benadrukt de NDP-fractieleider. 


Tuesday 17 September
Monday 16 September
Sunday 15 September