Parmessar pleit voor nieuwe technologie in de rijstsector
26 May, 07:34
foto
Minister Rabin Parmessar van LVV spreekt de rijstsector in Nickerie toe. Hij roept op om nieuwe technologieën te introduceren. (Foto: LVV/NII)


De rijstsector heeft een wake-up call gekregen van minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). "Ik doe een wake-up call aan de sector om te gaan veranderen, want zo kunnen we niet door gaan", zei de minister vrijdag in het Burger Informatie Centrum Nickerie. Hij pleit voor het introduceren van nieuwe technologieën en methoden zodat schaalvergroting kan worden bereikt en beter kan worden meegedongen op de wereldmarkt. 

De minister heeft partijen opgeroepen om beter te gaan communiceren over de toekomst van de sector. Volgens Parmessar zou het beter zijn dat de rijstsector komt tot een overlegorgaan, waarbij alle problemen kunnen worden besproken. "Belangrijk is dat ik een open oor voor u hebt". De minister staat open voor overleg met boeren en opkopers om te komen op een aanvaardbare padieprijs. Hij zal ook met collega-ministers bespreken om de belasting op inputs te verlaging of zelf weg te werken. Import van inputs is een alternatief om te besparen. Voor zowel het ministerie als boeren en verwerkers is er huiswerk om te komen met een model voor overleg tussen partijen, laat de minister optekenen via het Nationaal Informatie Instituut. 

De ontmoeting met de sector was voornamelijk bedoeld om de rehabilitatie van het pompgemaal Wageningen te bespreken. Arthur Zalmijn heeft aan de aanwezigen het belang van een goede waterverdeling en zich houden aan een inzaaischema benadrukt. Naast padieboeren zijn ook Harinandan Oemraw van de Surinaamse Padieboeren Associatie, Bramdew Rampedareth van de Vereniging van Padieproducenten en Imro Manglie van de Vereniging van Rijstexporteurs aan het woord gekomen. Zij hebben tal van problemen opgesomd die stagnerend werkt op de productie. Parmessar wees de aanwezigen op het feit dat alle regeringen, dwars door de tijden heen de sector indirect wel hebben gesubsidieerd met elektriciteit en watertarieven. Eveneens werd gesubsidieerd met het onderhoud van de infrastructuur in de productiegebieden en het beschikbaar stellen van irrigatiewater. 

Tuesday 17 September
Monday 16 September
Sunday 15 September