Mathoera wil SRD 50 miljoen extra voor veiligheid
25 May, 16:32
foto
Assembleelid Krishna Mathoera vrijdag tijdens haar spreekbeurt. (Beeld: DNA)


Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) wil dat de regering SRD 50 miljoen extra vrijmaakt voor veiligheid. De regering lijkt het ondermijnende effect van georganiseerde criminaliteit onvoldoende te begrijpen. Ze had veel eerder inspanningen moeten plegen om effectiever crimineel vermogen af te pakken. Ze had moeten investeren in capaciteit, expertise en werkwijze van de opsporing, de samenwerking tussen publieke en private partijen in de opsporing en de rol en verantwoordelijkheid van banken en andere spelers in het financiële stelsel. De Franse ambassadeur wil helpen met het plaatsen van scans. Een concrete maatregel. En onze regering zegt 'we gaan het oplossen, het is belangrijk'. Wollige woorden zonder daden en concrete maatregelen", betoogt Mathoera vrijdag tijdens de begrotingsbehandeling. 

Mathoera merkt op dat misdaad niet zou mogen lonen. Ook Suriname heeft voldoende wettelijke barrières om misdaadgeld uit het financiële circuit te houden. "En toch slaagt de regering er niet in om criminelen in hun portemonnee te raken. Ergo, de regering lijkt een tolerante houding te hebben naar witwassen en heeft deze in 2016 zelfs gefaciliteerd door haar bank, de SPSB, die dagelijks dollars opkocht bij cambio's, waarvan de afkomst niet duidelijk was. En als nu 19,5 miljoen euro in beslag genomen wordt door Nederland, dan is de enige schuldige daarvan de overheid, die haar verantwoordelijkheid ernstig heeft verzaakt. Haar taak was de integriteit van het financieel systeem te bewaken, door hard op te treden tegen drugshandel en witwassen. De overheid had moeten weten, dat door de duizenden kilo's cocaïne, illegaal geld onherroepelijk in het financiële systeem zou terechtkomen. Het was slechts een kwestie van tijd, dat ook het buitenland strenger zou optreden. Door dit laakbare en verfoeilijke gedrag lijdt eenieder. Schaarste aan valuta, en je kan niet eens aan je eigen geld komen. Beperkte opname en vooral ellende voor het bedrijfsleven," meent de politica. 

Veiligheid is met SRD 16 miljoen gegroeid, waarvan 1,5 miljoen bestemd is voor zware criminaliteit. Mathoera vraagt zich af hoe de regering met dit minieme bedrag overvallen, berovingen, inbraken, cybercrime, jeugdcriminaliteit, de zware corruptie en zonder meer de internationale georganiseerde criminaliteit wil aanpakken. "Dit is een aanfluiting voor het beleid. De criminelen maken miljoenen winst. Is niet serieus. Dit is gedoogd beleid en toestaan dat mensen slachtoffer worden. Ik stel voor om dit bedrag met 50 miljoen te verhogen uit de pot van financiën. Voor openbare orde en veiligheid was vorig jaar 450 miljoen uitgetrokken en nu maar 100 miljoen. Waarom deze verlaging? Is verkeer geen prioriteit? Wordt verkeersprioriteit met de mond geleden?" wil Mathoera weten. Het accent van de regering ligt op infrastructuur om volgens het VHP-fractielid om een 'nyan' te maken. De afgelopen vier jaren is bijkans SRD 5 miljard gegaan naar infrastructuur, waarbij nauwelijks openbare aanbestedingen zijn gehouden. 

Het is volgens het Assembleelid de regering de afgelopen negen jaren niet gelukt om goed bestuur te voeren. "Mijn geloof voor goed bestuur, is een regering die eerlijk is, zuinig omgaat met het geld van onze landgenoten, effectief is, haar mensen beschermt. Een regering die opportunities creëert voor elk een om beter te worden in een economisch stabiel en geordende samenleving, waar ze een goed leven leiden en waar ze hun kinderen goed kunnen opvoeden om beter te hebben dan zij. Dit zou elke regering moeten nastreven. Beter achterlaten, dan overgenomen. Helaas is het deze regering in negen jaren niet gelukt en zal het haar ook niet lukken". Mathoera roept op voor het massaal afwijzen van de regering.

Tuesday 17 September
Monday 16 September
Sunday 15 September