DNA-leden doen voorstellen voor herinrichting begroting
25 May, 00:00
foto
NPS-fractievoorzitter Gregory Rusland opent vrijdag de rij der sprekers. (Foto's: Raoul Lith)


Assembleeleden van coalitie én oppositie blijken behoefte te hebben aan aanpassing van de begroting. Vicepresident Ashwin Adhin heeft aangegeven dat de regering niet komt met wijzigingsvoorstellen. Assembleeleden hebben wel voorstellen gedaan om de begroting te wijzigen. Zo wil de waarnemend fractieleider van de NDP, Rossellie Cotino dat er geld gaat naar onderwijs binnenland. NPS-fractieleider Gregory Rusland en Raymond Sapoen (coalitie) vinden de begroting niet realistisch. Cleon Gonsalves (PALU) is benieuwd naar hoe de NDP-fractie zal omgaan ermee nu de regering de verantwoordelijkheid om de onrealistische begroting te wijzigen bij het college heeft gelegd. Hij herhaalt het PALU-standpunt dat geen enkele wijziging kan worden doorgevoerd zonder de medewerking van de 26 zetels van de NDP. 

Rusland heeft er moeite mee dat de regering volhardt in een begroting van ongeveer SRD 15.3 miljard. Deze was het vorige jaar nog 9.9 miljard. De regering verwacht SRD 13.6 miljard aan ontvangsten, waarvan uit de belasting en niet belastingmiddelen SRD 6.4 miljard. Er is een tekort van SRD 8.7 miljard. Rusland wil weten wat de laatste realisatiecijfers zijn van het afgelopen jaar. Hij blijft erbij dat het niet realistisch is om een begroting bijna te verdubbelen en dat deze ook gerealiseerd zal worden. Rusland stelt voor dat als er zaken zijn op de begroting die niet gerealiseerd zullen worden dit jaar, waarvan vijf maanden reeds verstreken zijn, deze af te voeren. 

Sapoen vindt dat er diverse opmerkingen gemaakt zijn over diverse posten die niet realistisch zijn. De regering zou hiernaar moeten kijken om nog te schuiven. Sapoen plaatst de kanttekening dat een belangrijk deel van de inkomsten, ongeveer SRD 6.9 miljard, zal moeten komen van leningen. "Deze gigantische lening is bestemd voor de financiering van een aantal lopende projecten en deels voor nieuwe projecten". Voor de rehabilitatie van de Johan Adolf Pengel luchthaven is er een raming van SRD 857 miljoen, voor uitbaggeren van de Surinamerivier is SRD 90 miljoen begroot, voor wegenaanleg SRD 35 miljoen, volkswoningen 50 miljoen, Dalian voortzetting lening SRD 2,2 miljard, opzet agro-industriepark SRD 266 miljoen. Het gaat om een aantal grootschalige projecten. Sapoen zegt dat niemand twijfelt aan het belang en noodzaak van een groot deel van de projecten. Gekeken moet worden of de ruim 4.5 miljard extra aan programma's die extra zijn opgebracht ten opzichte van vorig jaar of deze ook uitgevoerd kunnen worden. Sapoen vindt dat de regering op zulke fundamentele vraagstellingen antwoord geeft op hoe realistisch deze planning is. Zullen al deze bedragen getrokken kunnen worden dit jaar? Dit is van invloed op de begroting en de hoogte van de staatsschuld. De politicus verwacht concrete antwoorden. 

Rossellie Cotino vindt dat er daden moeten worden gesteld om de achterstand in het onderwijs binnenland weg te werken. Uit de post onvoorzien van Financiën van SRD 750 miljoen moet SRD 25 miljoen gereserveerd kunnen worden voor het binnenland. Zij krijgt hierin de ondersteuning van diverse fractiegenoten. Er moet geld komen voor onderwijsvoorzieningen in het binnenland en professionalisering van leerkrachten. Cotino merkt op dat zij het geweldig vindt dat O.S. Geyersvlijt die door brand was getroffen, in een oogwenk weer opgebouwd was. Dit heeft zij niet gezien nadat de school van Godo Olo in oost-Suriname was ingestort. Het Assembleelid stelt ook aan de kaak dat kinderen in overvolle bussen worden vervoerd. Het transport van kinderen moet worden gereguleerd. Hetzelfde geldt voor schoolkinderen in het binnenland die zonder zwemvesten vervoerd worden. Cotino stelt dat er in elk geval verschuivingen moeten komen in de begroting, zodat problemen in het onderwijs concreet aangepakt worden. 

Tuesday 17 September
Monday 16 September
Sunday 15 September