Financiën en CBvS gaan beleidstechnische samenwerking aan
25 May, 00:37
foto
Het ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Suriname zijn een beleidstechnische samenwerking aangegaan. (Foto: NII)


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en de governor Robert van Trikt van de Centrale Bank van Suriname, hebben vrijdag een beleidstechnische samenwerking beklonken. Het Monetary and Fiscal Policy Coordination Committee (MFPCC) biedt aan beide bestuurders een periodiek forum om kwesties van wederzijds belang te bespreken en te zorgen voor beleidsconsistentie tussen de twee instellingen. Hieruit moeten adviezen voor het te voeren fiscaal en monetair beleid voortvloeien. De minister van Financiën is ambtshalve voorzitter van het MFPCC en de governor is plaatsvervangend voorzitter.

Een dergelijke samenwerkingsvorm tussen de twee monetaire autoriteiten wordt toegepast in vele andere landen, laat Financiën weten via het Nationaal Informatie Instituut. De samenwerking is gestoeld op de wisselwerking tussen fiscaal en monetair beleid en het verband met de algehele economische ontwikkeling. Zo is nodig dat de overheid een goed kasbeheer kan voeren, met de wetenschap over de algehele liquiditeitsgraad en de risico-appetijt van financiële instellingen en niet-financiële investeerders. De moederbank daarentegen zal conclusies trekken uit het overheidsoptreden binnen de economie en de mogelijke impact daarvan op de monetaire en geld aggregaten. Die houdt zij in het vizier als onderdeel van een van haar wettelijke taken, namelijk het bevorderen van een stabiele en lage inflatie.

Andere raakvlakken voor het fiscaal en monetair beleid zijn onder andere de valutamarkt, de gezondheid en effectiviteit van het financieel stelsel, financiële educatie en anti witwas en -terrorismefinanciering. Het MFPCC wordt opgezet niet alleen om korte termijn urgente zaken van wederzijds belang te behandelen, maar ook om structuren vorm te helpen geven waardoor op middellange-termijn er een modernisering en hogere efficiëntie van de taakstellingen en –uitvoering ontstaan. Bijvoorbeeld: aansluiting Treasury Single Account op het Nationaal Betaalsysteem, maar ook aspecten zoals het moderniseren van de Bankwet. De lopende agenda zal in overleg worden bepaald.

Naast de minister en de governor zijn de overige leden van het MFPCC: Jan Tawjoeram en Joy ten Berge (Ministerie van Financiën); William Orie en Michael Soekhnandan (Centrale Bank van Suriname). Zij behoren tot het senior management of zijn adviseurs. Het gaat om functionarissen met bewezen expertise in het analyseren van macro-economische ontwikkelingen, prognoses en grondige kennis van fiscale en monetaire beleidsinstrumenten.

Niettegenstaande deze belangrijke coöperatie, zullen het mandaat en de zelfstandigheid van het ministerie als gespecialiseerde werkarm van het financiële en fiscale regeringsbeleid, maar ook de onafhankelijkheid van de  Centrale Bank dringend worden geaccepteerd en gerespecteerd, staat in het persbericht. 

Tuesday 17 September
Monday 16 September
Sunday 15 September