Appèl aan Surinaamse intellectuelen, het blok aan ons been
25 May, 18:33
foto


Als uitdager van de politiek schreef ik onlangs een technocratisch artikel voor een landelijke krant. Zo een stuk is een minimum vereiste vooral bedoeld om die 10% hoger opgeleiden en intellectuelen van Suriname te bereiken. Maar juist deze groep, van wie je heel veel zou verwachten, vormt een enorm probleem om werkelijk integere en betere politiek te implementeren in Suriname. Deze INtellectuele groep mensen gedraagt zich onbedoeld en onbewust eigenlijk als een blok aan mijn been als campaigner. Laten we deze groep de IN-groep noemen terwijl ik mijn visie nader toelicht.

De IN-groep helpt niet tot weinig, haar leden willen heel erg weinig doen om campagne te voeren op het veld of te stemmen met hun portemonnee. Leuk vanaf de Salonkamer roepen en oordelen, dat is de hobby van deze vrienden van mij. Ja, het zijn veelal vrienden van mij, en ze weten alles heel goed, veel beter vaak. Velen zijn ook veel slimmer en nog hoger opgeleid dan ik ben. Maar dit blokkeren en niet-meewerken, dat is vaak al 43 jaar lang gaande. Het is een ingesleten patroon, een vastgeroeste gewoonte die hierdoor niet meer door hen herkend wordt. 

De IN-groep is een groep die de fout altijd vind bij alle anderen dan bij zichzelf en die dus weinig introspectie toont m.i.
Terwijl IN-ers m.i. niks anders dan met Lijst BASIER pet en trui, en met open portemonnee iedere dag zouden moeten lopen in hun buurt, straat en wijk. En iedere week bijeenkomsten zouden moeten helpen organiseren om de integere en effectieve Lijst BASIER politiek te promoten, ook al is daarvoor dansen op een bus nodig! 

De IN-ers zouden zich ook ruimhartiger verkiesbaar moeten willen stellen. Maar dat doen ze veel te weinig. Ze voelen zich vaak te goed merk ik te vaak. “Ik ga niet dansen op een bus Shaif”, scandeerde 1 laatst. Of “Ik ben Hollander Shaif, ik kan niet stemmen!”. Leuk dat laatste, maar ook al ben je Hollander, vele Hollanders leven, werken en profiteren in Suriname, je kunt ook stemmen met je portemonnee en lijst BASIER’s superieure initiatief steunen. 

Kunst en legitimiteit van dansen 
Ons volk wordt nou eenmaal overspoeld door disinformatie en informatiegeweld op social media. Dans, zang en kleurrijk campagnevoeren is daarom een legitiem en verdedigbaar offer dat gebracht moet kunnen worden om hun aandacht te trekken en verkiezingen te winnen. Zeker als het gepaard gaat met kiezers-educatie. “Rock-the-vote” campagnes zijn al decennia gemeengoed in de VS om kiezers middels kunst tot goede gewoonten te bewegen. Wat is zo vies hier aan beste IN-ers? Het is minder erg dan meewerken met bestaande weinig innovatieve partijen die mensen omkopen met zinkplaten, gronden, boten, busreisjes en andere verwerpelijke waar.

Winnen
De verkiezingen win je dus niet met deze IN groep. Sterker nog, ze werken, zo behoorlijk lamlendig als ze zijn, aardig tegen. En het vergt tijd en aandacht om hen steeds weer terug te duwen in een hok waar ze niet teveel schade kunnen aanrichten. Mijn vraag aan alle IN-ers is daarom:  “Wat heb je te verliezen?”

Is het zo erg om even een stuk van je eigen ego op te offeren en een pet en een trui te dragen van een groep integere andere Surinamers? Denk aan al de grote voordelen die professionele politiek zal brengen? Denk aan al de financieel arme mensen die blijer en gelukkiger zullen worden met een land met goede zorg, betaalbare ziektekostenverzekeringen, een stabiel financieel stelsel, toegang tot excellent onderwijs en het effectief kunnen nastreven van geluk en zelfontplooiing? Denk aan al die mensen die nu iedere week worstelen om rond te komen. en Surinaamse kinderen die met honger naar bed gaan. Iedere avond.

IN-ers kom tot inkeer, en zie in dat jouw steun aan oude gefaalde partijpolitieke ideeën met een objectief aantoonbare foutieve track record, niet de schuld van dhr. Bouterse of de regering is, maar dat jij zelf dan de destructie van Suriname op je geweten dragen moet. IN-ers hebben een grotere verantwoordelijkheid dan andere burgers m.i. Want ze zijn beter opgeleid, meer belezen en geletterd, en weten beter dan vele andere minder ontwikkelde Surinamers.

Bouw Alles Samen Innovatief, Inclusief, Excellent & Resultaatgericht. Dat is waar BASIER samen met partners en vrienden voor staat. Het is het enige nieuwe ervaren alternatief met concrete handgrepen tot corruptiepreventie en effectief landsbestuur. Het enige alternatief dat ieder kwartaal verantwoording wil afleggen. Het enige alternatief waar mensen op basis van vaardigheden en integriteit worden getoetst en moeten solliciteren voor een zakenkabinet.
Wat heb je dus te verliezen? Wat? Wat? Wat?

Dit zal niet baten vrees ik, maar de Lijst BASIER pet en trui wacht geduldig op IN-ers die elke dag weer een kans hebben tot inkeer. Tot dan zullen de weinig geletterden, armen en hart-gebrokenen, doen wat de intellectuelen verzuimen te doen. Terwijl de laatsten zichzelf enorm tekort doen. Hen naar de mond praten, weiger ik. In landsbelang.

Gi Mama Sranan

Shaif Basier

Politiek Leider van Lijst BASIER
BASIER staat voor "Bouw Alles Samen, Innovatief, Inclusief, Excellent & Resultaatgericht".

Tuesday 17 September
Monday 16 September
Sunday 15 September