Adhin en PvdA-politicus Ramsodit verdiepen samenwerking
24 May, 03:53
foto
Vicepresident Ashwin Adhin ontvangt de PvdA-politicus, Ramon Ramsodit.


De politicus Ramon Ramsodit (Partij van de Arbeid -PvdA- uit Hoogvliet) heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan vicepresident (vp) Ashwin Adhin. Zij hebben met elkaar gesproken over het bieden van hoger onderwijs in de districten, de diaspora, alsook de samenwerking tussen de Rotterdamse deelstad Hoogvliet en het district Saramacca in Suriname.

Ramsodit ging in op de geldigheidsduur van de kaart voor Personen van Surinaamse Afkomst (PSA). Ramsodit zegt aan Starnieuws dat hij aan de vp gevraagd heeft de mogelijkheden te bekijken om de kaart levenslang te laten gelden. In 2014  werd de wet over de PSA-status en de rechten en plichten die hieruit voortvloeien afgekondigd door president Desi Bouterse. De PSA-kaart wordt uitgegeven voor een periode van vijf jaren. 

De mogelijkheid om een bankrekening te openen met de PSA-kaart werd eveneens besproken met de vp. Ramsoedit informeerde Adhin ook over de gesprekken die reeds gevoerd zijn met de Nederlandse autoriteiten over de afschaffing van de visumplicht voor Surinamers die voor kort verblijf reizen naar Nederland. Suriname moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Hij bedankte president Bouterse dat dit onderwerp op de politieke agenda is gezet in Nederland en Brussel. 

Vp Adhin is ingenomen met het bezoek van de PvdA-politicus. Vooral de aangeboden samenwerking op onderwijsgebied zal volgens Adhin veel voordelen bieden voor de verdere ontwikkeling van jong en oud in Suriname. 
Afgesproken is dat de vp dit initiatief ondersteunt en verder zal praten met de Surinaamse onderwijsinstanties. Adhin 
zal de betreffende instanties raadplegen om de mogelijkheden te bekijken voor een langere geldigheidsduur van de PSA-kaart en de mogelijkheid een bankrekening te kunnen openen met de kaart.

Monday 23 September
Sunday 22 September
Saturday 21 September