STREI! en de opgeblazen begroting 2019
24 May, 05:41
foto


De begrotingsbehandeling is gaande en de minister van Financiën dhr. Hoefdraad durft te beweren dat ‘dit budget de instrumenten heeft die nodig zijn om echte veranderingen te laten plaatsvinden en om stabiliteit te bieden.’ We hebben één gezamenlijk doel: een stabiel en welvarend Suriname met welzijn voor onze burgers. Dit zal volgens de minister hét jaar van de uitvoering worden. Hij durft! Met deze onrealistische begroting die hij het volk door de strot wil drukken. De overheid vindt het nodig het begrotingsplaatje op deze manier te brengen, en dat zal ongetwijfeld ook realiteit zijn in hun beleving. Maar absoluut niet in onze beleving. 

STREI! denkt heel anders over de begroting en er zullen, om de toekomst van onze kindskinderen veilig te stellen,  heel andere prioriteiten moeten worden gesteld. Zodanig dat onze ontwikkeling echt op gang komt en de achteruitgang en corruptie een halt worden toegeroepen. Suriname zit met een enorm probleem opgescheept, minimaal 2.4 miljard USd aan schulden. Vorig jaar heeft STREI! uitgerekend wat dat per Surinamer is voor 2016. Elke baby wordt geboren met een last van al 45.370 SRD. in de luier. En daar is de rente nog niet bijgerekend. Kun je je voorstellen wat dat betekent voor een gezin met twee kinderen? Dat is al bijna tweehonderd duizend aan schuld. Daar koop je een huis voor. Zouden we als Surinamers het niet liever daar aan besteden, dan kromliggen voor zaken die wij niet op ons hebben genomen. En zijn opgelegd door een regering die à la dol geld wil uitgeven?

Met de opgeblazen begroting van deze overheid voor 2019/2020 zal die schuldenlast veel hoger uitvallen. Dit komt, omdat er nog veel meer zal worden geleend, maar ook omdat de overheid kan trekken uit de komende begroting, en wel 10 procent. Kunt u zich nog herinneren dat dit meteen werd uitgevoerd nadat er discussie over was geweest, en dit het ontslag van dhr. Gersie bij de Centrale Bank tot gevolg heeft gehad? Voor het komend jaar geldt dus, als deze begroting in deze vorm wordt aangenomen, dat de 10 % die de regering kan trekken van 15 miljard, 1500 miljoen wordt. 2 KEER zo veel als in 2018/2019. En dat is nu precies de reden waarom die begroting zo hoog is.

Opvallend is, dat de regering nu in overdrive gaat. Al de zaken die in 2010 zijn beloofd aan het volk, zullen tot 2020 worden uitgevoerd, althans volgens de diverse berichten die in de media verschijnen. De huizenbouw wordt aangepakt, het onderwijs helemaal omgegooid, de decentralisatie eindelijk verwezenlijkt. ROGB wordt na 9 jaar (en vier ministers verder) geordend op de juiste wijze, volgens mevr. Simons, de DNA voorzitter. 

Ook de wegen worden aangepakt, en hier was zoveel over te doen in verband met de Rij- en voertuigenbelasting. Stichting CPAS vermeldde gister nog dat de regering vanaf 2016 meer dan 3,5 miljard SRD te besteden had aan aanleg en onderhoud. En dat we daarvan maar bitter weinig hebben gezien in de twee termijnen van deze regering. Zie de gaten in de wegen die funest zijn voor ons onderstel, en de modderbaden waar we soms doorheen moeten rijden. 
Er worden, let wel: nieuwe pijlers ingevoerd! Alsof de minister plotseling nieuwe begrippen heeft aangeleerd? De eerste pijler is transparantie. Hier moet STREI! wel hartelijk heel zuur om lachen. Als er iets omgeven wordt door een waas van ondoorzichtigheid zijn het de staatsuitgaven. 

Gelet op het recent uitgebrachte rapport van de Rekenkamer blijkt wel dat er veel te weinig transparantie is. Diverse ministeries (waar het meeste geld wordt rond geschoven), gaven niet eens toegang tot de ‘s landsaccountants. Integriteit?? Dat zou je mogen roepen als overheid wanneer er meteen een aanvang was gemaakt met de uitbanning van corruptie. Maar in de afgelopen jaren zijn er zaken voor het OM gebracht, maar nooit tot op de bodem uitgezocht. STREI! vraagt zich af waarom dat is, en kan maar een antwoord bedenken: omdat het deze regering zo goed uitkomt. De minister streeft ernaar de overheid geloofwaardiger te maken. Helaas, ze wordt alleen maar lachwekkender. Vooral als je beweert dat je budgetten online gaat publiceren. Al die mooie plannen binnen een jaar? Ongeloofwaardig en lariekoek. Waarom zijn ze dan niet al eerder uitgevoerd? Een transparantieportaal? Het zou zo een plan van STREI! kunnen zijn. Betekent dit ook, heer minister, dat we met terugwerkende kracht de administratie openbaar zullen maken? 

Het lijkt wel een inhaalslag nu, die op volle kracht moet worden uitgevoerd om de indruk te wekken dat deze regering met deze president inderdaad de meeste zaken heeft uitgevoerd van alle presidenten ooit. Nou, vergeet het maar, al deze beloften kunnen met de beste wil van de wereld niet uitgevoerd worden vóór de verkiezingen van 2020. Dat gaat gewoon niet lukken, omdat daar simpelweg de capaciteit niet voor is. De minister zelf spreekt al van een tekort aan realisatiecijfers. Het enige waar het volk mee achterblijft is half afgemaakte projecten en een hele berg aan schuld.

Laat je dus niet weer opzadelen met sprookjes en luchtkastelen. Want dat blijven dromen. Er zal zwaar bezuinigd moeten worden en het zou te prijzen zijn als deze regering dat besef al lang had. En als die weg nu eindelijk zou worden ingeslagen, na 9 jaren van wanbeleid, openlijke corruptie en onbeschaamd leengedrag.
Een heel belangrijk aspect leren we uit de uiteenzetting van minister Hoefdraad (en andere –nieuwe- ministers). Ze zullen het allemaal anders gaan doen het komende jaar. En daarmee geven ze ronduit toe dat ze het tot nu toe niet juist –en dus fout- hebben aangepakt! 

Monday 23 September
Sunday 22 September
Saturday 21 September