Getrouw: ‘Criminaliteitsbestrijding topprioriteit regering’
23 May, 18:44
foto
Minister Stuart Getrouw deelt mee dat criminaliteitsbestrijding topprioriteit heeft. (Foto: Raoul Lith)


De criminaliteitsbestrijding blijft de topprioriteit van de regering. Weliswaar kan de veiligheid niet alleen door de politie worden gerealiseerd, maar is de samenwerking met de bevolking belangrijk voor het bestrijden van de criminaliteit en het creëren van een veilige samenleving. Dit zegt de minister van Justitie en Politie (JusPol), Stuart Getrouw, in De Nationale Assemblee tijdens de begrotingsbehandeling. 

De aanpak van zware criminaliteit zal zich richten op het ontmantelen van criminele organisaties en bij de aanpak van de drugscriminaliteit is de bilaterale en internationale samenwerking een must, meent de minister. Hij betreurt het dat de cocaïnevangst vorige mand door de autoriteiten van Frankrijk gelinkt wordt met Suriname. “Als klein land doen wij hard ons best om invulling te geven aan het antidrugsbeleid die wij hebben uitgestippeld. Nationaal en internationaal is er een goede samenwerking tussen de verschillende actoren om de drugshandel tegen te gaan”, benadrukt Getrouw. Over het terugbrengen van het veiligheidsgevoel heeft het Korps Politie Suriname (KPS) in samenspraak met het Nationaal Leger de surveillance opgevoerd waar de inbraken hoog zijn. 

Keshopersad Gangaram Panday (NDP) benadrukt dat de buurtgebonden politiezorg beter gestalte moet krijgen. De samenleving moet meer betrokken worden bij leefbaarheid en veiligheid. “Het zich verenigen in bepaalde buurten is belangrijk om ook de pakkans te vergroten, zo kunnen zij de politie ook bijstaan”, is het advies dat Gangaram Panday meegeeft. Getrouw geeft aan dat het ministerie bezig is om de buurten zichtbaar te maken waar de aanwezigheid van de buurtmanager meer dan nodig is. “Deze is de brug met de gemeenschap en de politie”, zegt de bewindsman. Ook werkt JusPol aan het zichtbaar maken van de beveiligingsbedrijven voor een goede samenwerking tussen het KPS en de bedrijven.

“Wanneer we kijken naar de realiteit, dan lijkt het helemaal niet dat er veiligheid is in Suriname. Hoe gaan we ervoor zorgen dat de Surinaamse samenleving zich veilig voelt, niet alleen met betrekking tot de aanpak van de criminaliteit. Wat gaan we doen om onze jongeren preventief te beschermen om te voorkomen dat zij op het verkeerd pad terecht komen, zodat we die veiligheid die we nodig hebben werkelijk gegarandeerd wordt”, luiden de vragen van Patricia Etnel (NPS). Het jeugdbeleid heeft het meer dan aandacht van JusPol, laat de minister weten. “We zijn bezig met de preventie om te voorkomen dat jeugdigen vervallen. We hebben de ondersteuning vanuit verschillende actoren, waaronder Unicef. Ook de ouders, de gezinnen worden meegenomen in de projecten”.

“We hebben ruim zeven tot acht maanden te gaan tot de Nationale Risk Assessment (NRA), wat hebben we tot nu toe gedaan”, wilt VHP-fractievoorzitter Chan Santokhi weten. “Ik hoor dat een paar wetten in place moeten zijn, maar dat is vanuit Justitie en Politie. Wat voor wettelijke maatregelen moeten ook getroffen worden vanuit het ministerie van Financiën. De toekomst van ons land is op het spel, als we een verkeerde evaluatie krijgen”, stelt het lid. Hij haalt daarbij het voorbeeld aan van een buurland aan die op de zwarte lijst is komen te staan en wat het het land gekost heeft om daaruit te komen. “Wat doen we om te voorkomen dat wij geblacklist worden”, vraagt Santokhi. Daarop aansluitend vraagt hij ook hoe het staat met de internationale samenwerking. “Worden de zaken gezamenlijk onderzocht zoals in het verleden. Als zaken niet onderzocht worden, gaan wij daar een heel slechte naam aan overhouden. Dat gaat ook werken in het nadeel van de NRA”, benadrukt hij.

Een goedgekeurd NRA-rapport zal de grondslag vormen een nationale strategie ter voorkoming en bestrijding van money laundering en terrorisme financiering in Suriname, legt minister Getrouw uit. “Terecht moet duidelijk worden aangegeven worden wat maatregelen die zullen worden getroffen. Met betrekking tot de internationale samenwerking en de wederzijdse hulp met betrekking tot rechtsverzoeken; die zijn er”, antwoordt de minister. Waarnemend NDP-fractievoorzitter, Amzad Abdoel, is van mening dat de NRA is een belangrijk assessment is waaraan iedereen moet werken. “We zien dat een aantal wetten worden opgenoemd die in place gebracht moeten worden, zodat we daaraan voldoen. Ik vraag om DNA goed daarbij te betrekken, want het gaat om nationaal belang”.

Yvanka Ozir-Awailame

Tuesday 17 September
Monday 16 September
Sunday 15 September