SoZaVo alleen zal voortaan BZV-kaarten verstrekken
23 May, 01:39
foto
De ministers van SoZaVo en Volksgezondheid en hun staf in beraad over het verstrekken van de BZV-kaarten. Voortaan gaat alleen SoZaVo hierover. (Foto: NII)


De Basiszorg Verzekeringskaarten (BZV-kaarten zullen voortaan alleen door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) worden verstrekt. Dit heeft minister André Misiekaba met zijn collega Antoine Elias van Volksgezondheid afgesproken. Dit besluit is genomen om niet alleen de distributie verder te vergroten en te optimaliseren, maar ook om te garanderen dat eveneens de bewoners in het binnenland niet overgeslagen worden. 

SoZaVo zal alle bestaande distributiekantoren, die in de afgelopen maanden door Volksgezondheid en het Staatsziekenfonds (SZF) zijn opgezet, overnemen. Deze worden kantoren van SoZaVo. Verder zullen successievelijk de medewerkers op alle SoZaVo wijkkantoren getraind worden om ook tot verstrekking van deze type medische kaarten te kunnen overgaan. 

Met dit besluit kan Volksgezondheid teruggaan om zich te richten op zijn ‘core business’ en met name te zorgen dat er altijd voldoende artsen en medicamenten zijn. Dit geldt ook voor het SoZaVo dat moet zorgen voor de landgenoten die hulp behoeven. Aan dit besluit is woensdag diepgaand beraad voorafgegaan op het hoogste niveau van beide ministeries, meldt het Nationaal Informatie Instituut. 

Tuesday 17 September
Monday 16 September
Sunday 15 September