Fibos wil ruis weghalen uit samenleving
23 May, 03:23
foto


Schoolbesturen verenigd in de Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (Fibos) betreuren het ten zeerste, dat in de gemeenschap ruis is ontstaan over de besteding van de subsidie die ontvangen wordt en de heffing van de ouderbijdrage. De organisatie geeft een uiteenzetting om duidelijkheid te verschaffen in mogelijke vragen die binnen de samenleving mochten zijn. De mensen in de districten zijn verontwaardigd en vragen waarvoor zij de ouderbijdrage betalen”,  zei Onderwijsminister Lilian Ferrier maandag in De Nationale Assemblee. 

Het is onjuist dat Fibos geen verantwoording geeft over de ontvangen subsidies. Op verzoek van het ministerie zijn op 29 oktober 2018 door de schoolbesturen financiële verslagen verstuurd naar de directeur van Onderwijs over de boekjaren 2016 en 2017. Op 21 februari 2019 zijn met het hoofd Interne Controle Onderwijs, Wetenschap en Cultuur afspraken gemaakt om bij alle denominaties controle van de rapportage uit te voeren. In een telefonisch onderhoud heeft het hoofd Interne Controle gemeld dat zij conform interne procedures de directeur Onderwijs op de hoogte zou stellen van de uitkomsten van de gevoerde controle en dat wij van de directeur Onderwijs een schriftelijke reactie zullen ontvangen. Bij geen enkele denominatie zijn er malversaties ontdekt. Helaas hebben wij tot op heden geen schrijven omtrent de controle ontvangen.

Op 7 mei 2018 heeft Fibos in een schrijven de minister geïnformeerd, dat tot herintroductie zou worden overgegaan van de ouderbijdrage. In dat schrijven zijn breedvoerig de achterliggende redenen van de herintroductie van de ouderbijdrage belicht. Ook was de Staat op dat moment achter met betaling van de subsidie. De vordering op was SRD 3.344.608. 
"Wij hebben de minister geadviseerd om in februari 2019 in overleg te treden hieromtrent. Fibos is nimmer uitgenodigd voor een overleg," meldt de organisatie in een persbericht, ondertekend door fungerend voorzitter Mildred Demon. 
In de Fibos zijn verenigd: 
Stichting Onderwijs der EBGS
Stichting Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO)
Vereniging Surinaamse Moeslim Associatie (SMA)
Vereniging Sanatan Dharm Maha Sabha
Stichting Scholen met de Bijbel
African Methodist and Episcopal Church (AMEC)
Evangelische Methodisten Gemeente (EMG)
Stichting der Islamitische Gemeente Suriname (SIS)
Vereniging Weslyaanse Gemeente
Stichting Scholengemeenschap Arya Dewaker
Stichting Eerste Surinaamse Huishoud- en Nijverheidsschool (A.L. Waaldijkcollege)Tuesday 17 September
Monday 16 September
Sunday 15 September