Simons: ‘Tweede gronduitgifte onwettig’
22 May, 07:38
foto
Minister Lekhram Soerdjan van RGB beantwoordt vragen in De Nationale Assemblee. (Foto: Raoul Lith)


In de nieuwe Anti-corruptiewet is opgenomen dat in geval van een dubbele gronduitgifte de tweede uitgifte, onwettig is. Dit heeft de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Jennifer Geerlings-Simons, dinsdag uitgelegd tijdens de begrotingsbehandeling. Zij achtte het nodig de bepaling in de wet uit te leggen, aangezien het nog niet voldoende bekend is wat de status van de twee keer uitgeven van hetzelfde perceel is.

Aan de minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Lekhram Soerdjan, is eerder de vraag gesteld hoe het staat met de dubbele gronduitgifte. Hij heeft de mensen die hierbij betrokken zijn uitgenodigd om spoedig contact op te nemen zodat samen naar mogelijkheden kan worden uitgekeken om deze zaak op te lossen. “Als het opzettelijk of onopzettelijk is gekomen dat het ministerie een fout heeft gemaakt, is er sprake is van dubbele uitgifte. De tweede uitgifte zou dan nietig verklaard moeten worden. We moeten nagaan in hoeverre die mogelijkheid er is, juridisch gezien”, zegt de minister. DNA-voorzitter komt hier in en verklaart dat in welk district het ministerie ook bezig is, in de nieuwe Anti-corruptiewet is opgenomen dat de minister via openbare bekendmaking bekend maakt in welke gebieden domeingrond beschikbaar is voor toewijzing. In dezelfde wet staat ook aangegeven dat in geval van de dubbele uitgifte, de tweede uitgifte onwettig is. 

“We hebben de wet zodanig gewijzigd dat het verboden is om wanneer het proces van aanvraag en toewijzing al is gebeurd, om een tweede in behandeling te nemen. Via de Anti-corruptiewet is de Wet op Uitgifte van Grond gewijzigd”, merkt Simons op. Zij doet een beroep op het ministerie en de burgers om te kijken naar de wet. “Iedereen denkt dat de Anti-corruptiewet niet is afgekondigd of dat het niet werkt, omdat een commissie die in de wet wordt genoemd niet is ingesteld. De Anti-corruptiewet is meer dan een commissie. Er zijn bepalingen die gevolgen hebben”, benadrukt de Assembleevoorzitter. 

De leden Roché Hopkinson (NDP) en Gregory Rusland (NPS) kunnen zich niet terugvinden in de wettelijke bepaling, omdat volgens hen ook de eerste uitgifte onrechtmatig kan hebben plaatsgevonden. Simons zegt dat de aanvragers dan moeten bewijzen dat zij de toewijzing op de juiste manier hebben verkregen, maar wat in de wet staat, geldt. “Hoe staat het met de mensen die de ontsluitingskosten hebben betaald. Hoe krijgen zij het geld terug, want zij zijn niet de fout gegaan. Het is de grondinspectie die het oog en oor is van het ministerie in het veld en die leunt achter de adviezen van de grondinspecteurs. Die zijn dan de boosdoeners, het ministerie is dan in de fout gegaan, niet de aanvragers”, stelt Ingrid Karta-Bink (PL).

Minister Soerdjan zegt zich volledig terug te vinden in de first in-first out benadering van Patricia Etnel (NPS) over de behandeling en uitreikingen van de beschikkingen. “Wij moeten natuurlijk kijken naar de oude aanvragen en de achterstand proberen in te lopen, maar dat betekent niet dat de nieuwe aanvragen hetzelfde lot begaan zijn. Het uitgiftebeleid, de werkwijze, wij zullen ervoor zorgen dat wij versterking brengen in de uitvoeringscapaciteit, zodat de oude aanvragen en de nieuwe binnen een bepaald termijn zullen worden afgehandeld op de goede manier”, laat de minister optekenen. 

Het beleid van het ministerie is dat in alle districten waar er een achterstand is van studenten en jongeren die in aanmerking moeten komen voor percelen, om in die behoefte te kunnen voorzien. “Ik ben blij te horen dat we kijken naar jonge mensen die hun leven moeten opstarten, maar omdat we tientallen jaren geen grond in dit land hebben uitgegeven, wil ik vragen om de mensen die op de grens staan van geen hypotheek meer kunnen krijgen om hun urgente positie te erkennen en dat we grond uitgeven op een evenwichtige manier die het nodig hebben en niet op basis van status en leeftijd”, reageert Simons. 

Yvanka Ozir-Awailame

Tuesday 17 September
Monday 16 September
Sunday 15 September