Hoefdraad: Begroting moet echte verandering brengen
22 May, 00:53
foto
Subsidies blijken de grootste uitgavenpost te zijn van de regering in 2018. Er is voor ruim SRD 3,5 miljard gesubsidieerd. De lonen en salarissen bedragen SRD 2,4 miljard. (Bron: Financiën)


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zegt dat de begroting die in behandeling is voor echte verandering moet zorgen. Hierin zijn Surinamers voorop geplaatst. Het budget vertegenwoordigt de acties die ondernomen moeten worden voor welzijn van het volk, om vooruitgang te blijven boeken en een stabiel Suriname voor iedereen te bouwen. Hoefdraad heeft uitgebreide informatie verstrekt over onder andere subsidies die de grootste uitgavenpost zijn, beleidsprogramma's, de schuldenlast, de inkomsten, uitgaven, het tekort en realisatiecijfers. 

"De begroting voor echte verandering maakt deel uit van onze nationale ontwikkelingsstrategie, die zich richt op het verbeteren van de publieke diensten die onze mensen ontvangen en die ervoor zorgt dat het beheer van de financiën en middelen van ons land gebeurt met integriteit en transparantie," heeft de minister benadrukt dinsdag. Hij voert aan dat het volk de regering de opdracht heeft gegeven om de economie te herstellen. De Surinaamse economie is teruggeveerd uit de recessie van 2015-2016 (drop van het Bruto Binnenlands Product van praktisch 10 procent) en groeide in 2017 boven 1½ procent volgens de cijfers van het Algemeen Bureau voor de Statistiek. De 12 maandelijkse economische index van de Centrale Bank van Suriname geeft aan dat in 2018 de groei aanhoudt, met ongeveer 3.5% op het einde van het jaar. 

De inflatie is op het neergaande pad gebleven. Het jaargemiddelde bedroeg in 2017 22 procent, en in 2018 reeds minder dan 10, namelijk 6,8 procent met december 'end of period' zelfs 5.4 procent. In het eerste kwartaal van 2019 bewoog het prijspeil zich ook gemoedelijk: januari 0.7, februari -0.1, en maart 0.0. Hogere exporten en in zekere mate importvervanging (lokaal voedsel, lokale oliederivaten) hebben de handelsbalans verbeterd. Ook de verbeterde dienstenrekening (minder uitgaven) droeg bij tot een extern herstel, legt Hoefdraad uit. In 2018 zijn per saldo de deviezenreserves toegenomen naar US$ 580 miljoen ultimo december, hetgeen 4,8 maanden importdekking inhield, vanuit ampele weken tijdens de crisis. Per eind april 2019 bedroegen de reserves ruim US$ 612 miljoen (2015 US$ 330 miljoen), goed voor een importdekking van 5 plus maanden. De wisselkoers stabiliseerde in 2017-2018, maar ligt begin 2019 onder druk, niet omdat er niet genoeg valuta bij de Centrale Bank en bij de banken is, maar vanwege de contante US-dollar schaarste. Er wordt hard gewerkt aan de oplossing van de hervatting van de valutatransporten. 

Hoefdraad blijft stilstaan bij de uitdagingen van 2019. "We hebben duurzame economische groei nodig en dit budget heeft de instrumenten die nodig zijn om echte veranderingen te laten plaatsvinden en om stabiliteit te bieden. We hebben misschien andere ideeën en verschillende plannen voor de toekomst, maar we hebben een gezamenlijk doel: een stabiel en welvarend Suriname met welzijn van onze mensen in het middelpunt. We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt. We hebben de economie gestabiliseerd en kansen gecreëerd, en internationale betrekkingen hebben Suriname geopend voor de hoogwaardige buitenlandse investeringen om een betere toekomst voor iedereen te bouwen.
 
Drie pijlers
De basis van de begroting voor echte verandering, is dat dit budget is gebouwd met drie belangrijke pijlers in gedachten, legt de bewindsman uit. 
1. De eerste en belangrijkste is transparantie. Aan de basis van verantwoording liggen transparante processen. Fiscale transparantie is de eerste stap naar burgerverantwoordelijkheid en vertrouwen. Effectieve, accurate en tijdige overheidsbegrotingsinformatie kan de naleving van de belastingwetgeving, bedrijfsinvesteringen, politieke stabiliteit en kredietbeoordelingen verbeteren.
2. De tweede is diversificatie. Een economie gebouwd op meerdere sterke sectoren is stabieler en minder kwetsbaar voor externe schokken, dan de mono-productie. Economische groei en diversificatie gaan hand in hand.
3. En de derde is integriteit. "Onze visie is waarden-gestuurd en wordt geleid door integriteit in regeren ten voordele van de Surinaamse bevolking", stelt de minister. 

De begroting voor echte verandering heeft 3 gewenste resultaten:
1. Economische groei en diversificatie
2. Sociale vooruitgang, bereikbaarheid en gebruik
3. Bescherming van het milieu
Geloofwaardigheid en vertrouwen van de begroting
De begroting van dit jaar zal de ontwikkelingscapaciteit versterken die, in combinatie met het verbeterde informatiesysteem van budgettaire controles en besluitvorming, het ministerie in staat zal stellen om de geloofwaardigheid van de begroting te vergroten en de begroting op basis van feiten te maken.

Uitdagingen
De geloofwaardigheid van de begroting en fiscale transparantie zal volgens Hoefdraad worden bereikt door:
✓ Vroegtijdige waarschuwing over mogelijke overschotten en tekorten
✓ Volledige tracking van budgetten
✓ Publicatie van budgetplanning- en budgetuitvoering informatie online, die dagelijks is bijgewerkt, en zichtbaar is op een transparantieportaal dat geïntegreerd is met het financieel managementsysteem
✓ Levering van eenvoudig te begrijpen budgetoverzichten en handboeken en burgerbudgetten in lijn met de aanbevelingen van de internationale 'Open Budget Partnership beweging'. 

"De crisis was zeer beproevend, maar we hebben toch geleverd. Met het nieuwe budget dat voor u ligt kunnen de nieuwe uitdagingen worden aangegaan. Het is gefocust om verdere positieve veranderingen voor onze toekomst te realiseren.
Aan ons allen ligt het om onze geschiedenis te veranderen en samen positieve zaken neer te zetten die als een sterke erfenis voor Suriname overeind zullen staan. Het is missie van groei en succes. Een missie van ontwikkeling van infrastructuur en tot wasdom komen van enterpreneurship. Een missie van productieve investeringen en het benutten van potentieel. Door samenwerken en teamwork zullen we geschiedenis schrijven die Suriname vooruit blijft helpen", verwoordt minister Hoefdraad zijn zienswijze. 

Tuesday 17 September
Monday 16 September
Sunday 15 September