Zevende-Dags Adventisten: Scheiding kerk en Staat
21 May, 17:17
foto


Het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten in Suriname is een christelijke organisatie die reeds vele jaren dienstbaar is aan en zich inzet voor de geestelijke, sociale, maatschappelijke, fysieke alsook mentale verheffing van de gemeenschap. Als gemeente geloven wij in het 'bidden voor onze hooggeplaatsten en leiders opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden...' (1 Timotheus 2:1-2). Het is daarom toe te juichen dat ook politieke leiders het belang van gebed erkennen, zeker als het tot doel heeft wijsheid, inzicht en leiding van de Allerhoogste af te smeken voor dienend leiderschap met als oogmerk verheffing van het volk.

Zevende-dags Adventisten geloven in vrijheid van godsdienst voor allen, maar ook in een scheiding van kerk en Staat. Terwijl we onze leden dus aanmoedigen om goede burgers te zijn in de maatschappij en ook hun burgerplichten te vervullen, is het evenzeer ons principieel standpunt ons niet te vermengen met politiek. Dit houdt in dat wij als organisatie ons niet verenigen met politieke partijen of onze openlijke voor- of afkeur uitspreken voor een bepaalde partij of regering. Ook van het voeren van campagne ten behoeve van een bepaalde politieke partij onthoudt de organisatie zich. De spreekgestoelten van onze kerken zullen nooit dienen als podium voor politieke propaganda en op onze kerkterreinen zal er nimmer politiek-gerelateerde materiaal zichtbaar worden gemaakt of verspreidt. Onderwijl blijft elk individueel lid vrij, wat kan inhouden dat die zich wel met de actieve politiek bezighoudt. Leden behouden overigens het recht elke partij naar hun keuze te ondersteunen.

Een onlangs verschenen bericht waarin Adventisten ook genoemd zijn, zou wellicht kunnen worden vertaald als het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Alhoewel er leden van de organisatie bij kunnen zijn geweest, is het goed om voor alle duidelijkheid te stellen dat het geen officiële actie van het voornoemd genootschap betreft.
We wensen de politieke partij in kwestie alle succes toe.
God zij met ons Suriname!

Namens het Communicatie departement van
het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

Monday 23 September
Sunday 22 September
Saturday 21 September