Onzekerheid bewoners Danny’s Villapark opnieuw in DNA
21 May, 05:36
foto
Minister Vijay Chotkan tijdens zijn eerste optreden in De Nationale Assemblee maandag. (Foto: Raoul Lith)


De onzekerheid van de bewoners van Danny’s Villapark is opnieuw besproken in De Nationale Assemblee (DNA). Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) zegt dat de herverdeling van de kavels door de nieuwe eigenaar complexer is dan was verwacht. De bewoners van Danny’s Villapark verkeren in onzekerheid, omdat aan hen percelen zijn verkocht op basis van een vervalste kaart.

Chotkan legt uit dat in maart 1998 het ministerie een verkavelingsvergunning heeft verleend voor het verdelen van het perceel in 127 kavels conform de gewaarmerkte kaart van de landmeter. Achteraf is gebleken dat bij het verkavelen en verkopen van de kavels, er is afgeweken van het goedgekeurde plan. Deze kaarten zijn niet bekend bij het ministerie van OWT&C. “De nieuwe eigenaar heeft diverse schrijven ontvangen van het ministerie om de verkavelingsaanvragen te inventariseren op basis van de werkelijke situatie en die in te dienen. Deze aanvragen zijn nog steeds niet ontvangen, waardoor de beoordeling en goedkeuring niet kan plaatsvinden”, verklaart de bewindsman. Hij geeft aan dat het ministerie alles in het werk stelt om tot een bevredigende oplossing te komen voor alle partijen. 

Om de burgerij te beschermen heeft het ministerie in 2012 besloten om na de goedkeuring van een verkavelingsplan niet meteen meer een vergunning te verlenen, maar eerst een bereidverklaring te verstrekken aan de verkavelaar. In deze verklaring zijn de voorwaarden opgenomen waar de verkavelaar zich aan moet houden zoals het aanleggen van verharde wegen, het ontwateringssysteem en de aanleg van de nutsvoorzieningen om daarna in aanmerking te komen voor de vergunning. Deze maatregel stelt het ministerie in de gelegenheid om middels het uitoefenen van de controle na te gaan of de verkavelaar zich houdt aan de voorwaarden. “Pas na het overleggen van de lab-resultaten van de kwaliteit van de grond, de type bestrating en is voldaan aan de vergunningsvoorwaarden, komt de verkavelaar in aanmerking voor de vergunning. Na situaties die zich hebben voorgedaan in het verleden, is het zo dat de notariële overdracht op naam van de kopers alleen kan plaatsvinden, nadat de vergunning is verleend”, benadrukt de minister.

Yvanka Ozir-Awailame

Monday 23 September
Sunday 22 September
Saturday 21 September